Ticket talks

กระดาษขนาดเล็ก เก็บไว้ได้ในฝ่ามือ แต่ใช่ว่าคุณภาพจะเล็กไปด้วย เพราะแต่ละมุมของกระดาษคือที่ที่สร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำ อย่างที่มี 2 บริษัทเห็นช่องทาง ดำเนินการจนได้รับสัมปทานจากหน่วยงานรัฐ กลายเป็นสื่อทางเลือกอีกสื่อหนึ่งสำหรับเจ้าของสินค้าและบริการที่ต้องการบรรลุผลทางการตลาด

ใบเสร็จทางด่วน

เจ้าของมีเดีย : บริษัทที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประเภทสื่อ : โฆษณาหลังใบรับค่าผ่านทาง ขนาดพื้นที่ 6.5x 16 เซนติเมตร

ลักษณะ : การผลิตสื่อโฆษณาด้านหลังใบเสร็จค่าทางด่วน ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ราคา : แบ่งเป็น 4 แพ็กเกจ คือ
A จำนวน 2 ล้าน ฉบับ ราคา 750,000 บาท ราคาต่อฉบับ 0.375
B จำนวน 1.5 ล้าน ฉบับ ราคา 600,000 บาท ราคาต่อฉบับ 0.40
C จำนวน 1 ล้าน ฉบับ ราคา 450,000 บาท ราคาต่อฉบับ 0.45
D จำนวน 500,000 ฉบับ ราคา 350,000 บาท ราคาต่อฉบับ 0.70

จุดเด่น : โฆษณาได้อย่างเฉพาะเจาะจง ไม่เกิดข้อเปรียบเทียบกับโฆษณาทางสื่ออื่น และกระจายถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้รถยนต์มากที่สุด

เป้าหมายทางการตลาด : สร้างความถี่ ตอกย้ำผู้บริโภคให้จดจำสินค้า สัญลักษณ์ และสามารถทำแผนการตลาดเพื่อประเมินและวัดผลของการโฆษณาได้ถูกต้อง เหมาะกับสินค้าและบริการที่ต้องการจัดแคมเปญโปรโมชั่น และการให้ส่วนลดสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมายกลุ่มผู้บริโภคสื่อ : พิมพ์และแจกผู้ใช้รถยนต์ เฉลี่ยเดือนละ 14 ล้านคัน หรือเฉลี่ยต่อวัน 470,000 คัน จากผู้ใช้รถยนต์ทั้งหมด 30 ล้านคัน

ประสิทธิภาพสื่อ : เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ได้อย่างชัดเจน ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างไม่มีเวลาจำกัด แจกใบเสร็จทางด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ตั๋วรถไฟ

เจ้าของมีเดีย : บริษัทเคเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ประเภทสื่อ : โฆษณาบนตั๋วและซองใส่ตั๋วโดยสารรถไฟ (Train Ticket Media หรือ TTM)

ลักษณะ : โฆษณาบริเวณด้านขวามือของตั๋วทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงซองใส่ตั๋ว

ราคา : แบ่งเป็นแพ็กเกจ ขึ้นอยู่จำนวนการผลิต ตั้งแต่ 1-10 ล้านใบ ราคาต่อหน่วย 1-2 บาท

จุดเด่น : เป็นสื่อที่ผู้บริโภคมีเวลาในการรับรู้ และศึกษาข้อมูลตัวสินค้าได้มากกว่าสื่ออื่น จากการซื้อตั๋วล่วงหน้า และเก็บไว้เพื่อร่วมโปรโมชั่น ประหยัด คุ้มต่อการลงทุน

เป้าหมายทางการตลาด : สามารถสื่อข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการได้อย่างละเอียด เช่น แนะนำสินค้าและบริการใหม่ เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพสูง

เป้าหมายกลุ่มผู้บริโภคสื่อ : ทั้งชาย-หญิงทุกกลุ่มอาชีพ พื้นที่ทั่วประเทศที่เดินทางทั้งท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ด้วยยอดผู้โดยสาร 54 ล้านคนต่อปี

ประสิทธิภาพสื่อ : การเข้าถึงสื่อ 100% ความถี่ในการเห็นสื่อ อย่างน้อย 5 ครั้ง คือ เมื่อซื้อตั๋วต้องดูข้อมูลการเดินทาง (ชานชาลา เที่ยวรถ และเลขที่นั่ง), เมื่อมีการตรวจตั๋วระหว่างเดินทางครั้งที่ 1, มีการตรวจระหว่างเดินทางครั้งที่ 2, นั่งอ่านฆ่าเวลาระหว่างเดินทาง, การเก็บตั๋วหลังเดินทางเพื่อร่วมโปรโมชั่น และโปรโมชั่นพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่ 99% เก็บตั๋วร่วมโปรโมชั่น

“ลดแลกแจกแถม” จุดขาย ”ตั๋ว”

ความสำเร็จของการโฆษณาโดยใช้ใบเสร็จทางด่วน และตั๋วรถไฟเป็นสื่อนั้น ผู้บริหารจากทั้งสองบริษัทต่างพูดตรงกันว่าต้องหาจุดที่จะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคสื่อ Interactive หรือดูโฆษณาที่พิมพ์อยู่บนตั๋ว และใบเสร็จได้

ขวัญโดม จิรกุลบริพัชร์ หัวหน้าฝ่ายขายและพัฒนาแบบพิมพ์พิเศษ ที.เค.เอส. บอกเคล็ดลับว่าเมื่อต้องนำเสนอบริการนี้ให้ลูกค้า จะระบุชัดเจนว่าเป็นสื่อที่สามารถสร้าง feedback จากผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะการนำใบเสร็จไปเป็นส่วนลดซื้อสินค้า และเข้าถึงกลุ่มชัดเจน คือผู้ที่ขับรถยนต์ แต่เป้าหมายของบริษัทก็ยังต้องการเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีเป้าหมายสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ โดยตีโจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้รับใบเสร็จต้องอ่านหรือต้องเก็บไว้ เช่น การโฆษณาหมายเลขศูนย์บริการ หรือคอลเซ็นเตอร์ การให้รางวัล ส่งชิงโชค เป็นต้น

สุรเกียรติ์ เทียนทอง กรรมการผู้จัดการ เคเอเค ระบุถึงความสำเร็จของธุรกิจโฆษณาตั๋วรถไฟว่า เพราะเป็นตั๋วที่ผู้บริโภคได้รับต้องเก็บไว้กับตัวตลอดเวลา แม้จะดูเป็นสื่อดั้งเดิม(Traditional) แต่มีจุดแข็งที่เป็นสิ่งพิมพ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 100% เข้าถึงผู้บริโภคแบบ 1 ต่อ 1 แต่ก็เช่นเดียวกันที่ต้องพยายามสร้างกิจกรรมให้ผู้บริโภคพลิกดูรายละเอียดให้มากที่สุด จึงมีการโปรโมชั่น จัดกิจกรรม ด้วยการชิงโชค มีรางวัล เช่น รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์