แพ็กเกจใหม่สตาร์บัคส์

เปลี่ยน “แพ็กเกจ” ทั้งทีย่อมมีที่มา และให้ความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเก่า เช่นเดียวกับการเปลี่ยนถุงบรรจุกาแฟรูปโฉมใหม่ของ “สตาร์บัคส์” ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อความสวยงาม แต่ต้องการสร้างความชัดเจนในเรื่องการจำแนกชนิดกาแฟ ซึ่งให้รสชาติแตกต่างกันไปและละภูมิภาค เช่น ถ้าเป็นกาแฟมาจากแถบอเมริกากลาง อเมริกาตอนใต้ และเม็กซิโก จะให้รสชาติที่สดชื่นมีชีวิตชีวา แต่ถ้ามาจากแอฟริกา และอาราเบีย จะมีกลิ่นหอมของดอกไม้ ผลไม้

ถุงบรรจุกาแฟใหม่ของสตาร์บัคส์จึงถูกออกแบบ เน้นความเรียบง่าย ใช้สีขาวนวลเป็นสีพื้น โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ดวงตราแสตมป์ บอกถึงชื่อกาแฟ เช่น Expesso Roast และรสชาติของกาแฟ เช่น เข้มมาก (Extra Bold), เข้ม (Bold)

แถบสีด้านล่างบอกถึงภูมิภาคของกาแฟชนิดนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เช่น ถ้าเป็นกาแฟจากละติน อเมริกา ใช้แถบถุงสีส้ม แต่ถ้ามาจากแอฟริกา/อาราเบียน ใช้แถบสีเหลือง ส่วนเอเชีย/แปซิฟิก ใช้แถบสีแดง แต่ถ้ามาจากหลายภูมิภาคผสมกัน ก็ต้องเป็นสีเขียว

ที่สำคัญสตาร์บัคส์ยังใช้โอกาสนี้บอกเล่าถึงโครงการที่เข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ นอกจากทำให้การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูดี ให้ความสำคัญกับสังคม ยังเป็นการลดแรงเสียดทานกระแสการต่อต้านของคนท้องถิ่นที่มีต่อบริษัทข้ามชาติ แพ็กเกจใหม่ของสตาร์บัคส์จึงอุทิศเนื้อที่ข้างถุง บอกเล่าถึงโครงการตัวอย่างที่สตาร์บัคส์เข้าไปช่วยเหลือ และทำงานร่วมกับชาวไร่ปลูกกาแฟ