เอทีเอ็ม 3 มิติ

ทิ้งช่วงออกบัตร ATM โฉมใหม่ถึง 2 ปีเต็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ฤกษ์ออกบัตร ATM เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โดยใช้ภาพ “3 มิติ” มาใช้เป็นจุดขาย เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด และสื่อถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทำงาน

ภาพ 3 มิติที่พิมพ์บนบัตร ATM ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า LENTIGULAR เพื่อให้ทนทานต่อความร้อน เวลาใช้กับเครื่องเอทีเอ็ม เทคโนโลยีนี้ไม่มีในไทย จึงต้องให้โรงงานในต่างประเทศผลิตให้ จำนวนพิมพ์จำกัดอยู่ที่ 105,000 ใบ ดีไซน์ออกมาทั้งหมด 3 รูปแบบ

แบบแรก Lifetime เป็นภาพแบ่งเป็น 3 layer ภาพตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อขยับภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพวัยรุ่น และวัยทำงาน เพื่อสื่อความหมายของการให้บริการแก่ลูกค้าตลอดทุกช่วงอายุ

แบบที่สอง Day Night เป็นภาพของชีวิตกลางวันและกลางคืน เพื่อสะท้อนการให้บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

แบบที่สาม Teen Plus ออกมาเพื่อเจาะกลุ่มเด็ก ช่วงอายุตั้งแต่15-18 ปีโดยเฉพาะ ภาพชุดนี้สื่อถึงความฝันในอนาคต และความสำเร็จของบุคคลในหลายอาชีพ

ธนาคารเชื่อว่าดีไซน์ของบัตร ATM เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้บัตร ATM ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ของธนาคาร เพราะเมื่อบัตรสวยคนใช้ก็อยากนำออกมาใช้

เจ้าของ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ดีไซน์: ภาพ 3 มิติ
ลูกค้าเป้าหมาย: วัยเด็กจนถึงวัยทำงาน
จำนวน: 105,000 ใบ
ค่าบริการ: ค่าบัตร 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 100 บาท