สิทธิการบิน

ข้อตกลงของสิทธิการบิน เป็นการดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศ โดยกรมการขนส่งทางอากาศของไทยเป็นผู้แทนเจรจา ปัจจุบันไทยมีข้อตกลงสิทธิการบินกับต่างประเทศจำนวน 98 ฉบับ หรือ 98 ประเทศ ในจำนวนนี้มีประมาณ 20 ประเทศที่ตกลงเปิดเสรีน่านฟ้า (Open Sky) มีข้อตกลงตามเสรีภาพทางการบิน (Freedom of the Air) ทั้งหมด 5 ประเภท คือ

– เสรีภาพที่ 1 อนุญาตให้สายการบิน บินผ่านน่านฟ้า
– เสรีภาพที่ 2 อนุญาตให้สายการบินแวะจอด เช่น เติมน้ำมั้น กรณีฉุกเฉิน
– เสรีภาพทั้ง 2 ประเภท เป็นไปตามข้อตกลงตามสนธิสัญญาชิคาโก ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับพหุภาคี
– เสรีภาพที่ 3 อนุญาตให้สายการบินขนผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศของตนไปยังประเทศอื่น
– เสรีภาพที่ 4 อนุญาตให้สายการบินขนผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศอื่นไปยังประเทศของตน
– เสรีภาพที่ 5 อนุญาตให้สายการบินขนผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศคู่ตกลงไปยังประเทศที่ 3 เช่น ประเทศ A และ B มีข้อตกลงเสรีภาพที่ 5 สายการบินจากประเทศ A สามารถขนผู้โดยสารจากประเทศ B ไปยังประเทศ C หรือประเทศอื่นๆได้

สิทธิของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ปัจจุบันได้สิทธิบินเส้นทางในประเทศหลายเส้นทาง จากจุดบินกรุงเทพฯ ไปยัง 9 จุดในต่างจังหวัด คือ กระบี่ หาดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นราธิวาส และต่างประเทศอีก 8 จุดบิน คือ ฮานอย ปีนัง เซี้ยะเหมิน โคตาคินาบาลู สิงคโปร์ มาเลเซีย พนมเปญ มาเก๊า