Campus Channel “เวทีปล่อยของ นักศึกษา”

…ครั้งแรกในเมืองไทย…ครั้งแรกในวงการศึกษาไทย…ที่มีสถานีโทรทัศน์ที่จะทำให้ทุกรายวิชา “มีส่วนร่วม” ในรายการ…สถานีโทรทัศน์เพื่อ “การเรียนรู้และค้นหาตัวตนที่แท้จริง” ของนิสิต นักศึกษา…สถานีโทรทัศน์ที่จะทำหน้าที่ “เชื่อมร้อยความหลากหลาย” ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นี่คือภารกิจหลักที่ ถูกระบุไว้ในโครงการของ “Campus Channel” สถานีโทรทัศน์ชุมชนของนิสิต นักศึกษา ที่ออกอากาศทาง ASTV5 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 1 ในสื่อมัลติมีเดียใหม่ของเครือผู้จัดการที่กำลังสร้างกระแส Talk of the Town ในหมู่นิสิต นักศึกษาอยู่ในเวลานี้

“Campus Channel” เกิดขึ้นมาเพราะคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ มีแนวคิดอยากทำช่องทีวีเกี่ยวกับนักศึกษา ซึ่งเป็นคนที่มีองค์ความรู้ตัวเองได้แสดงออกในวิธีคิด Content ไม่ว่าเป็นผลงานวิชาการ Research หรืออีกนัยหนึ่งเป็นช่องแนะแนวการศึกษาแก่ผู้ปกครองได้” ดวงแข บัวประโคน ผู้อำนวยการผลิต บอกถึงที่มา Campus Channel

เวที ปล่อยของ น.ศ.

อีกทางหนึ่ง “Campus Channel” ถูกวางเป็นช่องทีวีทางเลือกอีกช่องหนึ่ง ที่จะไม่ไปแข่งขันกับฟรีทีวีทั่วไป โดยกรอบเนื้อหารายการ ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มเนื้อหา ได้แก่ 1.กลุ่มศิลปะและสาระบันเทิง 2.กลุ่มเรียนรู้สังคม และ 3.กลุ่มสร้างเครือข่าย ขณะที่รูปแบบเน้นนำเสนอรายการในแวดวงมหาวิทยาลัย รูปแบบรายการมักนำเสนอผลงานการผลิตของนักศึกษา อาทิ ผลงานมิวสิกวิดีโอ หนังสั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ในสโมสร ชมรม

“รายการที่ผลิตมีทั้งที่ทีมงานผลิตและนักศึกษาผลิตขึ้นมา ซึ่งทำให้มีสีสันและมี Movement ค่อนข้างมาก จุดเด่นสำคัญคือ จัดเป็นช่องรายการที่นักศึกษา “มีส่วนร่วม” มากที่สุด เพราะได้ลงมือทำเอง แสดงออกซึ่งความคิดและความสามารถในแง่มุมต่างๆ ที่จะนำมาเสนอให้กลุ่มเป้าหมายวัยเดียวกันได้รับรู้ ซึ่งมันเป็นการสื่อสารที่เปลี่ยนจาก “ผู้รับสาร” มาเป็น “ผู้สื่อสาร” แทน หรือจะเรียกว่า เวทีปล่อยของ นักศึกษาก็ได้”

ด้านคนดู สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นิสิตนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์และอื่นๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ นักเรียนในโรงเรียนกวดวิชา และรวมไปถึงทุกครอบครัวที่มีสมาชิกในวัยเรียน ด้วยการขยายการติดตั้งสัญญาณASTV

“ปัจจุบันเราได้กลุ่มเป้าหมายระดับแรก เป็นพันธมิตรที่ได้ตกลงร่วมกันในการประชุมวิสัยทัศน์ที่จัดขึ้นมีจำนวน 37 สถาบัน มีจำนวนเป้าหมายที่ชมรายการอย่างน้อย 370,000 คน หรือประมาณ 1 ใ3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด”
ปัจจุบัน “Campus Channel” มีรายการกำลังออกอากาศประมาณ 10 รายการ มีระยะเวลาออกอากาศ 8 ชั่วโมงต่อวันในระยะแรก ตามเวลามหาวิทยาลัย ได้แก่ เวลา 07.00-15.00 น. (16.00-06.00 เป็นการออกอากาศรายการช่อง ME TV มิวสิก เอนเตอร์เทนเมนต์ )

ทีวี ทางเลือก Integrated Marketing

นอกจากเป้าหมายเพื่อเป็นทีวีทางเลือกแก่ชุมชนนักศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองแล้ว Campus Channel ยังได้วางกลยุทธ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานีโทรทัศน์ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการอยู่รอดของสถานีโทรทัศน์ในอนาคตในรูปแบบ “ทุกรายการสามารถปรับเพื่อบูรณาการ (Integrated) กับการตลาดแบบ “Co-campaign” และ “Event Marketing”

รวมไปถึงรูปแบบผู้สนับสนุนรายการ หรือค่าโฆษณาและค่าเวลาออกอากาศ ซึ่งต้องผลิตเนื้อหาสอดคล้องกับแบรนด์ในเชิงสร้างสรรค์แก่บรรดาสินค้า บริการธุรกิจที่ต้องการร่วมเป็นพันธมิตร

“แม้จะเป็นช่องที่มองว่า ช่องเพื่อการศึกษาล้วน แต่ก็ต้องเข้าใจในเรื่องธุรกิจ เพราะเป็นเรื่องความอยู่รอดของสถานีโทรทัศน์และรายการในอนาคต ซึ่งเราได้วางให้สอดคล้องกับเหมาะสมกับ Positioning สถานี อาทิ หน่วยงานของรัฐต้องการประชาสัมพันธ์โครงการสักอย่าง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาโดยตรง หรือเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม Campus Channel ก็เป็นสื่อทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้ตรงเป้าหมายอีกสื่อหนึ่ง” ผู้อำนวยการผลิต บอกและเสริมว่า

นอกจากนี้ยังมีสื่อเชื่อมโยงกับสถานีโทรทัศน์ในเครือไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.manager.co.th เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมอันดับสามของประเทศ และเป็นเว็บข่าวที่มีผู้เข้าชมเป็นอันดับหนึ่ง เฉลี่ย 200,000-900,000 ครั้งต่อวัน รวมไปถึงนิตยสารต้าเจียห่าว นิตยสารรายเดือนที่มียอดพิมพ์ 80,000 เล่มต่อเดือน โดยทีมงานบรรณาธิการ Idol ของวัยรุ่นที่มีความรักในการเขียนหนังสือ

สำหรับรายการใช้บุกเบิกตลาดนั้น Campus Channel ได้วาง 3 รายการหลัก ได้แก่ รายการ Up to u, Campus News, Campus Short Film (ดูรายละเอียดในตารางรายการ Campus Channel) เป็นแนวทางดำเนินการ โดยรูปแบบการทำโครงการร่วมกับ สสส. มีแพ็กเกจโครงการที่จะนำเสนอ ได้แก่ โครงการประกวดหนังโฆษณาชุด “ วัยรุ่นไม่วุ่นเหล้า”, เรียนรู้หนังสั้น “เหล้ากับเด็ก” ตอบคำถามว่า ที่ว่าเหล้าไม่เกี่ยวกับเด็กนั้นจริงหรือ รวมถึงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์โครงการ “มหาวิทยาลัยไม่มีแอลกอฮอล์” ในช่วงเมษายน-สิงหาคมนี้ โดยคาดมีรายได้โดยประมาณ 1-1.5 ล้านบาท

ตารางรูปแบบรายการ Campus Channel

รายการ :MV in you
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 4mins x 8times
รูปแบบ-Concept : ผลงานการผลิตมิวสิกวิดีโอของนิสิตนักศึกษา ออกอากาศ 2รูปแบบ คือ ทั้งในรูปแบบรายการเต็มเวลา 30 นาที และ รูปแบบคั่นรายการแบบ Filler
การผลิต : มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดส่งมาให้

รายการ : U – sports
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 30 x 3times
รูปแบบ-Concept : ความอุตสาหะ ความเท่ ความฝัน และแฟนคลับของนักกีฬามหาวิทยาลัย
การผลิต : – มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดส่งมาให้ – ผลิตให้ในกรณีมหาวิทยาลัยเชิญ

รายการ : Campus Society
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 30 x 3times
รูปแบบ-Concept : รู้จักกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร ชมรม กลุ่มกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เส้นทางของการค้นหาตัวเอง และกิจกรรมยามว่างของนักกิจกรรม
การผลิต : – มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดส่งมาให้ – ผลิตให้ในกรณีมหาวิทยาลัยเชิญ

รายการ : Campus News
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 30 x 3times
รูปแบบ-Concept : ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย
การผลิต : ตัดและร้อยรายการจากข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

รายการ : Campus Talk
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 60 x 3times
รูปแบบ-Concept : เวทีวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในประเด็นทันสถานการณ์ของปัญญาชน โดยมีพิธีกรหรือผู้ประกาศจากสถานีเป็นผู้ดำเนินรายการ
การผลิต : ผลิตให้ในกรณีมหาวิทยาลัยเชิญ

รายการ : Up to u !
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 30 x 3times
รูปแบบ-Concept : โปรเจกต์หรือไอเดียสร้างสรรค์อะไรก็ได้ที่นิสิต นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย อยากเสนอ
การผลิต : ตัดและร้อยรายการจากผลผลิตมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ – ผลิตให้ในกรณีมหาวิทยาลัยเชิญ

รายการ : Campus Shot Film
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 30 x 2times
รูปแบบ-Concept : หนังสั้น แนวคิดแห่งสาระบันเทิงของนิสิตนักศึกษา
การผลิต : มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดส่งมาให้

รายการ : Where are U ?
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 60 x 3times
รูปแบบ-Concept : แนะนำคณะต่างๆ พร้อมนำเสนอแนวคิด Lifestyle การเรียนการสอนของทุกมหาวิทยาลัย
การผลิต : มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดส่งมาให้ – ผลิตให้ในกรณีมหาวิทยาลัยเชิญ

รายการ : Lovely Class
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 30 x 2times
รูปแบบ-Concept : ห้องเรียน ห้องเวิร์กช็อป ในรายวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
การผลิต : มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดส่งมาให้ – ผลิตให้ในกรณี มหาวิทยาลัยเชิญ

รายการ : Campus Discovery
ระยะเวลาออกอากาศต่อวัน (mins) : 30 x 3times
รูปแบบ-Concept : ค้นพบและค้นหามหาวิทยาลัยจากทุกมุมโลก จากโลกอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ โลกมหาวิทยาลัยให้กับทุกคน
การผลิต : ผลิตเอง