The Harrods Summer Sale

Harrods ที่ได้ชื่อว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ที่ถนน Brompton Road ใจกลางกรุงลอนดอน มีการลดราคาครั้งใหญ่ ประเภทลดเกือบทั้งห้าง แค่ปีละสองครั้งเท่านั้น คือช่วงเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม โดยปกติแม้ไม่ได้มีการลดราคา ผู้คนทั่วโลกที่มาเที่ยวที่ลอนดอนก็มักแวะเยี่ยมชมและซื้อของ หรือมาถ่ายรูปกับห้าง Harrods อยู่แล้ว แต่เมื่อวันที่ 3-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ต้องถือว่าเป็นช่วงพิเศษ เพราะจะมีนักท่องเที่ยวมากมายที่เดินทางมาอังกฤษเพื่อ Shopping กับ The Harrods Summer Sale โดยเฉพาะ เพราะ Harrods Sale มีชื่อเสียงมากในการนำเอาของแบรนด์เนมมาลดราคา โดยของหลายรุ่น จะหมดตั้งแต่วันลดราคาวันแรก เพราะอาจเป็นสินค้าที่ลูกค้ารอให้ลดราคาอยู่แล้ว

การลดราคาของห้าง Harrods ที่ถือเป็นต้นแบบการลดราคาได้เลยนั้น เพราะเป็นการลดราคาที่ไม่ได้เน้นเรื่องราคาต้องถูกลงมาแบบ 70-80% แต่เป็นการลดอยู่ในช่วงประมาณ 30-50% เท่านั้น แล้วก็ไม่ได้เอาของคุณภาพต่ำ หรือตกรุ่นเป็นปีๆ นำมาลดราคาแบบหลายห้างทั่วไป แต่เป็นของแบรนด์เนมชั้นนำ ที่ถึงช่วงท้ายของ Season นำมาลดให้อยู่ในราคาที่ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ เพื่อเป็นการระบายของใน Stock และเตรียมต้อนรับ สินค้า Season ใหม่ที่กำลังจะมาถึง@