นวัตกรรมยีนเด่น…เงินฝาก

ชุดนักวิทยาศาสตร์สีขาว แว่นตาสไตล์นักวิจัย หลอดทดลอง ถูกสร้างขึ้นเป็นคอนเซ็ปต์ของงานเปิดตัวนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ที่เรียกกันว่า “เงินฝากประจำถอนได้” ของซิตี้แบงก์

ถือเป็นงานเปิดตัวที่ไม่ธรรมดา เพราะตั้งแต่ระดับผู้บริหารซิตี้แบงก์ พนักงาน และทีมงาน ล้วนใส่ชุดนักวิทยาศาสตร์สีขาว และมีการเล่นละครฉากเล็กๆ ว่า นักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองส่วนผสม เพื่อหาสูตรการคิด นวัตกรรมชิ้นนี้ และการเสียบบัตรขนาดยักษ์เข้าเครื่องเอทีเอ็มจำลอง ที่สร้างความตื่นตาให้ผู้ร่วมงาน

โปรดักส์ชิ้นใหม่นี้ ซิตี้แบงก์หมายมั่นปั้นมือว่า จะเป็นนวัตกรรมที่สร้างความหลากหลายของแบรนด์ ซิตี้แบงก์ให้คนทั่วไปรับรู้ว่า แบรนด์นี้นอกจากบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ที่โดดเด่นแล้ว ยังมีนวัตกรรมการบริหารสินทรัพย์ที่แข็งแรงไม่แพ้กัน

ที่สำคัญ ซิตี้แบงก์รู้ดีว่า เค้กก้อนใหญ่ของฐานลูกค้าเงินที่มีอยู่ถึงร้อยละ 68 ในระบบเงินฝากของไทยนั้นสามารถเป็นแบ่งเป็นเค้กรสอร่อยให้กับฐานลูกค้าซิตี้แบงก์ได้ในอนาคต หากโปรดักส์นี้ขับเคลื่อน

“เงินฝากประจำถอนได้” เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ให้ผู้ฝากเงินประเภทฝากประจำ สามารถถอนเงินได้ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 15,000 เครื่องทั่วประเทศ และอีกว่า 1 ล้านเครื่องทั่วโลก หรือผ่านซิตี้แบงก์ ออนไลน์ และซิตี้โฟนแบงกิ้ง ได้ตามตามต้องการ เหมือนการเบิกผ่านบัญชีออมทรัพย์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอน ที่สำคัญยังได้ดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือที่กำหนดระยะเวลาฝากไว้ด้วย

“โปรดักส์นี้ ถ้าคิดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ คือ เป็นการคิดค้นจากการนำยีนเด่น ของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ นั่นคือ ความคล่องตัว และยีนเด่นของบัญชีเงินฝากประจำ คือ การให้ดอกเบี้ยสูง มาเป็นผสมผสานกันเป็นจุดขาย” พรเลิศ ประวิชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสายบุคคลธนกิจเงินฝากและการลงทุน ซิตี้แบงก์ อธิบาย

บัญชีเงินฝากประจำซิตี้แบงก์ มีระยะเวลาให้เลือก 5 ระยะเวลา คือ 3,6,9,12 และ 18 เดือน ให้ดอกเบี้ย 4.75-5 % ขั้นต่ำในการเปิดบัญชีใหม่ คือ 200,000 บาท ทั้งนี้ลูกค้าเดิม ซิตี้โกลด์ จะได้ดอกเบี้ย 5% ทันที เมื่อใช้นวัตกรรมนี้

Did you knows?

ตามข้อมูลของแบงก์ชาติระบุว่า ปัจจุบันสัดส่วนของการออมเงินของคนไทย เงินฝากประจำอยู่ที่ร้อยละ 68 เงินออมทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 31 ที่เหลือเป็นเงินฝากกระแสรายวันร้อยละ 1

www.citybank.co.th