ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

“ธุรกิจรถหรู ต้องรู้จักคำว่า สมถะ บ้างไม่ควรฟุ้งเฟ้อจัดอีเวนต์โอ้อวดกันเกินไป”

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดำรงชีวิตที่รู้จักคำว่า “พอ” ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำอะไรที่ไม่เกินความสามารถ เหมือนซื้อรถก็ควรมีตามกำลัง และความเหมาะสมในการใช้งาน ไม่ซื้อมาเพื่อโอ้อวดฐานะ

สังคมไทยควรยึดหลัก “ความพอเพียง” มาใช้อย่างจริงจัง นักธุรกิจก็เช่นกันปรับใช้ได้หมด อย่าง ธุรกิจรถหรูๆ วันนี้ควรยึดหลักความ “สมถะ” บ้าง ต้องไม่บ้า ฟุ้งเฟ้อที่จะจัดอีเวนต์แบบโอ้อวดกันเกินไป หลักการตลาดวันนี้ ต้องเข้าใจตลาดเมืองไทยจริงๆ ว่า เราเข้าถึงผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้แค่ไหน อย่าคำนึงถึงอีเวนต์โก้หรูเกินไป การหากำไรวันนี้ของนักธุรกิจไม่ใช่อินฟีนิตี้ ไม่ใช่ทำทุกอย่างที่เอาเปรียบผู้บริโภค เช่น ลดต้นทุนแต่ปรับราคาเพิ่ม เช่นนั้นสังคมไทยจะอยู่ร่วมกันไม่ได้