โฆษณาโต 5-7%

ธุรกิจโฆษณา ในปี 2550 คาดว่าเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมน่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2549 หรือขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ หรือเพียง 5-7 เปอร์เซ็นต์ (11 เดือนตั้งแต่มกราคม-พฤศจิกายน 2549 มีอัตราเติบโต 5.3 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 8,200 ล้านบาท)

ปัจจัยหลักมาจากความไม่แน่นอนชัดเจนในเชิงนโยบายการเมือง เศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ คาดเดาสถานการณ์ค่อนข้างลำบาก ดังนั้น การใช้งบโฆษณาตามสื่อต่างๆ จำเป็นต้องระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อเน้นตรงกลุ่มเป้าหมายและประสิทธิภาพเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

แม้ว่าผู้ประกอบการหลายรายปรับตัวรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและราคาน้ำมันได้บ้างแล้ว อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องเร่งอาศัยกลยุทธ์การโฆษณาเพื่อการกระตุ้นยอดขายได้บ้างแล้ว โดย “สื่อออนไลน์” น่าจับตาสูงสุด และในระยะยาวอาจแทนที่สื่อแมสอย่างทีวี ทั้งนี้เพราะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่หันมาเล่นอินเทอร์เน็ต ประกอบกับคอมพิวเตอร์ก็มีแทบทุกครัวเรือน

สำหรับ “สื่อนอกบ้าน” เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน ประกอบกับอัตราค่าโฆษณาของสื่อนอกบ้านที่ต่ำกว่าสื่อหลักโดยเปรียบเทียบ ทำให้สื่อนอกบ้านปีนี้มีแนวโน้มได้รับความนิยมจากบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจมากขึ้นอีกสื่อหนึ่งอย่างชัดเจน

ส่วนสื่อ “หนังสือพิมพ์และแมกกาซีน” มีอัตราเติบโตอย่างน่าผิดหวัง ในปีนี้คาดการณ์ว่าจะน่าฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง เพราะสถานการณ์การเมืองกลับสู่ภาวะปกติ และปลายปีอาจมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญให้การใช้งบผ่านโฆษณาสื่อนี้มากยิ่งขึ้น

ที่มา—สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย

**ช่อง 7 ครองแชมป์ อัตราค่าโฆษณา “ราคาสูงสุด” 450,000 บาทต่อ 1 นาที เป็นช่วงละครหลังข่าว 2 ทุ่ม-4 ทุ่ม ทุกวัน
** ช่อง 11 ครองแชมป์ สถานีที่มีอัตราโฆษณา “ราคาต่ำสุด”เฉลี่ย 35,000.-บาท ต่อ 60 นาที หรือเฉลี่ย 583 บาทต่อนาที เวลา ประมาณ 05.00-07.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
เวลา 23.00-00.30 น. (จันทร์-อาทิตย์) และเวลา 05.00-18.00 น. (จันทร์-ศุกร์)

การใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รอบ 11 เดือน
(ตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน 2549)
หน่วย : พันล้านบาท

สื่อ มูลค่า %เปลี่ยนแปลง/เทียบจากปีก่อน (2548)
ทีวี 49 7
วิทยุ 6 3
หนังสือพิมพ์* 14 -(4)
นิตยสาร* 5 -(0.2)
โรงภาพยนตร์ 2 58
สื่อนอกบ้าน 4 3
สื่อเคลื่อนที่ 0.8 38
สื่อในห้าง 0.2 158

หมายเหตุ: สื่อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี
ที่มา: Nielsen Media Research

Top 5 สินค้าที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในรอบ 11 เดือน
(ตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน 2549)
หน่วย :ล้านบาท

สินค้า มูลค่า
1. พอนส์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 797
2. ออยส์ ออฟ อูเลย์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 545
3. แฮปปี้ มือถือ 491
4. ทีวีไดเร็คเซลส์ 457
5. แชมพูขจัดรังแค คลีนิค 457

ที่มา: Nielsen Media Research

Top 5 Big Player ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในรอบ 11 เดือน
(ตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน 2549)
หน่วย : ล้านบาท

บริษัท มูลค่า
ปี 2549 2548
1. ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง 4,788 3,784
2. พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล 1,553 1,553
3. เอไอเอส 1,388 1,461
4. โตโยต้ามอเตอร์ 1,285 923
5. พีทีที 910 567

ที่มา: Nielsen Media Research