ศตวรรษของผู้หญิง

สตรีแถวหน้า…ผู้หญิงเป็นใหญ่….หงส์เหนือมังกร….สตรีทรงอิทธิพล…จะเรียกอย่างไรก็ตาม แต่คำกล่าวนี้ กำลังสะท้อนถึงบทบาทสตรีไทยในยุคศตวรรษใหม่ที่ว่า…ผู้หญิงไม่ใช่ “เพศหลังบ้าน” หรือช้างเท้าหลัง หากยังมีบทบาททัดเทียมผู้ชาย และหลายคนมีความสามารถเหนือกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ

สตรีลำดับแรกที่นิตยสาร POSITIONING ขอพระราชทานนำเสนอ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์หญิงที่ทรงเป็นตัวอย่างพระมารดาของพระโอรส ด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ยิ่งทำให้ชาวไทยต่างรักพระวรชายาพระองค์นี้

ขณะที่ทำเนียบผู้หญิงแถวหน้า ซึ่งนิตยสาร POSITIONING หยิบยกมานำเสนอในลำดับต่อมา ล้วนเป็นตัวแทนของความเป็นสตรีหมายเลข 1 และมีบทบาทสำคัญ ดำรงอยู่ในองค์กรต่างๆ บางคนเพิ่งขึ้นมาเป็นผู้นำ รับตำแหน่งผู้นำองค์กรเพียงไม่กี่วัน และมีบาทสำคัญอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

โดยเฉพาะสตรีที่เพิ่งขึ้นมาเป็นผู้นำองค์ระดับประเทศ อย่าง “พรศิริ มโนหาญ” ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ภัทรียา เบญจพลชัย” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ ธาริษา วัฒนเกส” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สตรีเหล่านี้ล้วนมีบทบาทต่อจีดีพีของประเทศ มูลค่าธุรกิจในมือพวกเธอมีมูลค่านับหลายแสนล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีผู้นำองค์กรทางภาคธุรกิจ ทั้งจากบริษัทข้ามชาติ, การเงินการธนาคาร, ธุรกิจศูนย์การค้า, ธุรกิจบันเทิง, สื่อสิ่งพิมพ์ แฟชั่น อาหาร และบางคนได้ชื่อว่าเป็น “หญิงเหล็ก” แห่งวงการธุรกิจ ถือเป็นสตรีที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

…ยังมีผู้หญิงรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่า “ทายาทธุรกิจ” ผู้ก้าวขึ้นมาแทนรุ่นพ่อแม่ และกำลังใช้ความรู้ ความคิดใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานธุรกิจดั้งเดิม

วิเคราะห์ผ่านตัวตนของสตรีที่ถูกนำมาเสนอเหล่านี้ เราค้นพบว่า “พลังของสตรี” ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เป็นคำตอบที่สังคมได้ยอมรับแล้วว่า “สมองไม่มีเพศ” และอิทธิพลของผู้หญิงขยายวงกว้าง มีเรื่องราวที่น่าติดตาม ดังเช่นที่สังคมโลกบอกว่า “ศตวรรษของผู้หญิง” เกิดขึ้นแล้ว!