จารุวรรณ เมณฑกา “บู๊ ปราบกังฉิน”

การต่อสู้ในศึกแต่ละครั้งหนักหนาสาหัสตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถือว่าทำงานบนความเสี่ยง และอันตราย เพราะรับผิดชอบการตรวจสอบงาน หรือโครงการที่มีกลิ่นทุจริตในแวดวงราชการ หรือเรียกได้ว่ามาทำหน้าที่ขัดประโยชน์ที่พวกโกงเคยได้ ทำให้ชื่อของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา โด่งดัง จนทุกคนยกนิ้วให้ว่าเป็น “นักต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้” ทั้งนี้มิใช่เป้าหมายเพื่อตัวเอง แต่คือการจับ “คนโกง คนที่ทุจริตต่อหน้าที่มารับโทษ”

คุณหญิงจารุวรรณ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนแรก ด้วยฉะนั้นคุณสมบัติผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งสูงสุดของ สตง. ที่คุณหญิงจารุวรรณเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในหลายสื่อว่า “จะเอาคนเรียบร้อยมาเป็นก็ไม่ได้ คนขี้กลัวก็ไม่ดี ก็คงต้องเหมือนดิฉันละมั้ง บ้าระห่ำหน่อย”

ความที่เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ติดกับที่ หรืออยู่แต่ในบ้าน ตรงกันข้ามกลับชอบเข้าสังคม และมีเพื่อนหลายกลุ่ม เพราะชอบสังคม หรือแม้กระทั่งการร่วมดื่มกับเพื่อน วปอ. หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ ทำให้มักได้ข้อมูลหลากหลาย เป็นส่วนเสริมที่ดียิ่งในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผสมผสานกับลักษณะนิสัยส่วนตัวซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า คุณหญิงจารุวรรณเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรต้องทำให้ได้ ต้องไม่ยอมแพ้ ทำให้ ”พวกทุจริต” ไม่ชอบ และทำทุกวิถีทางจนถึงขั้นสามารถดำเนินการให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้ว่า สตง. พ้นจากหน้าที่ได้

แต่ด้วยกำลังใจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็น”คุณหญิง” ทำให้ผู้ว่า สตง. ยิ่งพร้อมต่อสู้ เพื่อรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ในการทำหน้าที่จับคนโกง กระทั่งกลับเข้าทำหน้าที่อีกครั้ง

ในเวลานี้ที่ภาวะของบ้านเมืองไม่ปกติ หลังการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ภายใต้การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลขิงแก่ และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)คุณหญิงจารุวรรณกำลังทำหน้าที่อีกครั้งทั้งในเก้าอี้ผู้ว่า สตง. และ คตส. เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึง “พลังของผู้หญิงปราบกังฉิน” ที่ต้องบอกว่าด้วยความละเอียดจากความตั้งใจทำงานให้ประเทศชาติ และพื้นฐานความรู้ที่เหนียวแน่นในการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี รับรองได้ว่าความหวังที่จับคนโกงในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา และวางมาตรฐานให้ระบบการเมือง และราชการปราศจากคอรัปชั่น คอมมิชชั่นจะเป็นจริงมากขึ้น

Profile

Name : คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
Age: 61 ปี
Education: จบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และวิสต้าไฮสคูล สหรัฐอเมริกา จากการได้รับทุนเอเอฟเอส, บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลจบ MBA (Accounting & Auditing) มหาวิทยาลัยมิชิแกน และได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่น สหรัฐอเมริกา
Career Highlight : เริ่มทำงานในสายงานการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายในฯ ในหลายหน่วยงาน และรับราชการใน สตง. มาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในตำแหน่งเช่น รองผู้อำนวยการ สตง. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
Status : สมรส บุตร-ธิดา 3 คน
Work Philosophy :
-การแสดงให้ลูกน้องเห็นว่าจริงใจ
-ตั้งใจจะทำอะไรต้องทำให้ได้ ต้องไม่ยอมแพ้
Life Styles : พบปะเพื่อน เข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์