Sunday, October 2, 2022
Home Tags กรมการแพทย์

Tag: กรมการแพทย์

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการ DMS UV 2009 DESIGN CONTEST

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดการประกวดผลงานการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกในระดับอุดมศึกษา โครงการ DMS UV 2009 DESIGN CONTEST การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต โดยครั้งนี้มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 44 ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยสมัยใหม่ ต้องการแสดงออกทางความคิด รวมทั้งผลงานแต่ละชิ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดของเด็กไทยได้อย่างดี นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า...

กรมการแพทย์จับมือศูนย์กลางการแพทย์ชั้นนำ เปิดศูนย์บริการรักษาโรคตาครบวงจร

กรมการแพทย์จับมือศูนย์กลางการแพทย์ชั้นนำ แบงคอคเมดิเพล็กซ์ ครั้งแรกของความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดตั้งศูนย์บริการรักษาโรคตาแบบครบวงจรระดับนานาชาติ “ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท” ณ แบงคอค เมดิเพล็กซ์ ต้นแบบศูนย์สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ระดับโลก ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างครบครัน มุ่งพัฒนาเป็นสถาบันจักษุวิทยาแห่งประเทศไทยและระดับนานาชาติ นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถิติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ...