Tuesday, August 11, 2020
Home Tags การขจัดความยากจน

Tag: การขจัดความยากจน

“จีน” ขึ้นแท่นประเทศต้นแบบแห่งการขจัดความยากจนของโลก

ธนาคารโลกยกย่องความเชี่ยวชาญในการขจัดปัญหาความยากจนของจีนให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศกำลังพัฒนา