“จีน” ขึ้นแท่นประเทศต้นแบบแห่งการขจัดความยากจนของโลก

ธนาคารโลกยกย่องความเชี่ยวชาญในการขจัดปัญหาความยากจนของจีนให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศกำลังพัฒนารายงานระบุว่า ประสบการณ์ของจีนเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนา ในบริบทที่โลกกำลังทิ้งตัวห่างจากการบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจนอย่างที่สุดภายในปี 2573

Victoria Kwakwa รองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าวว่า การทำงานกับประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างจีนทำให้กลุ่มธนาคารโลกสามารถสร้างความรู้และศักยภาพ และยังเป็นบทเรียนที่สามารถถ่ายทอดไปยังประเทศอื่นได้อีกด้วย

Nicholas Rosellini ผู้ประสานงานท้องถิ่นของสหประชาชาติ ระบุว่า ปัจจุบัน สังคมจีนช่วยฉุดค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจนอย่างที่สุด อัตราเฉลี่ยคนยากจนของจีนลดลงจากร้อยละ 66.2 เมื่อปี 2533 จนเกือบถึงร้อยละ 0 เมื่อปี 2558

หลิว หย่งฝู ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันความยากจนของประเทศกล่าวว่า ความยากจนอย่างที่สุดจะหมดไปจากประเทศภายในสิ้นปีพ.. 2563 โดยผลงานการลดความยากจนสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนอย่างรวดเร็ว

กว่า 40,000 วิสาหกิจถูกจับคู่กับหมู่บ้านที่ยากจนกว่า 30,000 แห่ง เป็นความพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และชะลอการอพยพของเยาวชนที่มีทักษะพรสวรรค์

เป้าหมายความพยายามในการต่อสู้กับความยากจนนี้ เป็นความมุมานะของรัฐบาลจีน ซึ่งตั้งเป้าหมายมาตั้งแต่ปี .. 2555 และเมื่อปีที่แล้วยังระบุวาระความยากจน ว่าเป็นหนึ่งใน “3 การต่อสู้อันยากลำบากที่จีนต้องชนะในปีข้างหน้า ควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการจัดการกับมลพิษ.

Source