Thursday, November 30, 2023
Home Tags ความมั่นคงแห่งชาติ

Tag: ความมั่นคงแห่งชาติ

หวั่นถูกเจาะข้อมูล! “ออสเตรเลีย” สั่งถอดกล้อง CCTV “จีน” ออกจากอาคารด้านความมั่นคง

“ออสเตรเลีย” สั่งถอดกล้อง CCTV สัญชาติ “จีน” ออกจากอาคารราชการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติทั้งหมด หวั่นบริษัทเจ้าของเครื่องส่งต่อข้อมูลลับให้รัฐบาลจีน

“ฮ่องกง” เตรียมหลักสูตรความมั่นคง สอน “บ่อนทำลายชาติ-สมคบคิดต่างชาติ” ตั้งแต่ 6 ขวบ

ฮ่องกงเผยโฉมแนวทางสำหรับโรงเรียน รวมถึงการสอนเด็กอายุตั้งแต่ 6 ขวบเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติ และการบ่อนทำลายในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรความมั่นคงแห่งชาติ