Thursday, January 27, 2022
Home Tags จิตวิทยา

Tag: จิตวิทยา

5 หลักการสร้างแบรนด์จากแนวคิด ‘จิตวิทยา’ ผลักธุรกิจสู่เป้าหมาย

"สร้างแบรนด์" เชื่อมโยงกับหลัก "จิตวิทยา" ได้ในหลายแง่มุม ยกตัวอย่าง 5 หลักการพื้นฐานเหล่านี้เพื่อนำไปใช้กับการสร้างแบรนด์ของคุณ

“แกล้งๆ เดินทางไปทำงาน” จิตวิทยาเพื่อหา “เวลาอยู่กับตัวเอง” ในวัน Work from Home

วันที่ต้อง Work from Home ของบางคนคือสวรรค์ แต่บางคนมีปัญหาอย่างมาก เพราะการทำงานที่บ้านทำให้แยกเวลาชีวิตส่วนตัวกับเวลางานไม่ถูก แต่เรื่องนี้มีวิธีแก้ โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำการสร้างช่วงเวลา "แกล้งเดินทางไป-กลับทำงาน" ในแต่ละวัน เป็นเส้นแบ่งระหว่างช่วงเวลาทำงานกับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเอง