Wednesday, August 5, 2020
Home Tags ตลาดสินค้าหรู

Tag: ตลาดสินค้าหรู

ตลาดสินค้าหรูในจีนยังสดใส มูลค่ากว่า 1.45 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเกือบครึ่งของตลาดโลก!

ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยจีนยังนำหน้าในด้านอัตราเติบโตของสินค้าหรูโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมค้าปลีกออนไลน์ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยตามกลุ่มเมืองระดับรองๆ ลงไปของจีนที่บูมขึ้นมาเนื่องจากกระแสความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เล่นไอที และต้องการสร้างสไตล์ชีวิตแบบมีระดับ จากรายงานของบริษัทปรึกษาการลงทุนโลกและบริษัทอีคอมเมิร์ชกลุ่มสินค้าหรูจีน Secoo Holding Ltd พบว่าคนจีนมีการใช้จ่ายไปกับสินค้าหรูคิดเป็นมูลค่า 145,700 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 คิดเป็นอัตราเพิ่ม 7% ปีต่อปี และคิดเป็น 42% ของตลาดสินค้าหรูทั้งโลกซึ่งมีมูลค่า 347,000 ล้านเหรียญสหรัฐ การบริโภคสินค้าหรูในเมืองระดับรองๆของจีนกำลังขยายตัว โดยเมืองระดับที่สามลงไปมีอัตราขยายตัวอย่างมากในด้านการใช้จ่ายและพลังการซื้อ ผู้บริโภคสินค้าทางออนไลน์ตามกลุ่มเมืองระดับรองๆ ของจีนยินดีควักกระเป๋าซื้อเสื้อผ้า และรองเท้า สินค้าดิจิตัล ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวและเสริมความงาม...