Tuesday, March 28, 2023
Home Tags ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tag: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส. ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตนกับ สปส.

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบ้าน สปส.-ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กับ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกันตนกู้เงินในดอกเบี้ยต่ำ เพื่อไปซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยผู้ประกันตนต้องยื่นใบสมัครที่ สปส. พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1-19...

ธอส. เปิดชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการธนาคาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ชมรมเดิน-วิ่ง ธอส.” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ณ ลานเอนกประสงค์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งชมรมฯ นี้ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ธอส. และครอบครัว เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพตามนโยบายการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ธอส.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร NHFC สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

คุณชมพูนุช สุมนาเศรณี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Samson Moraba กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทการเงินเพื่อการเคหะแห่งชาติ (The National Housing Finance Corporation : NHFC) และคณะจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อนำไปปรับใช้กับประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน...

ธอส.ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเร็วๆ นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสาขาแพร่

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณสุกิจจา กรุณานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดสาขาแพร่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ บริเวณถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 71 ของธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและประชาชนในจังหวัดแพร่และน่าน ในบริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยและรับฝากเงิน