ธอส.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร NHFC สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

คุณชมพูนุช สุมนาเศรณี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Samson Moraba กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทการเงินเพื่อการเคหะแห่งชาติ (The National Housing Finance Corporation : NHFC) และคณะจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อนำไปปรับใช้กับประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่