Wednesday, September 27, 2023
Home Tags ธุรกิจโรงพยาบาล

Tag: ธุรกิจโรงพยาบาล

“กัมพูชา” แห่รักษาโรงพยาบาลไทยสูงสุด “พญาไท 1” ครองแชมป์ เปิดโซนอินเตอร์เจาะต่างชาติ

โรงพยาบาลเอกชนถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มคนไทยจากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและลูกค้าต่างประเทศจากนโยบาย Medical Tourism ของภาครัฐ รวมทั้งความเชื่อมั่นด้านการรักษาของแพทย์ไทย

เปิด “อูเบอร์ เฮลท์” บริการรับส่งผู้ป่วยแบบ B2B

เป็นการมองเห็นช่องว่างในตลาดที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งของ อูเบอร์ (Uber) กับการเปิดตัว อูเบอร์ เฮลท์ (Uber Health) บริการรับส่งผู้ป่วยแบบ B2B สำหรับช่วยธุรกิจโรงพยาบาล สถานพักฟื้น หรือศูนย์สุขภาพต่าง ๆ ให้สามารถเรียกรถจากอูเบอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของตัวเองได้ โดยที่ฝั่งของผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอูเบอร์แต่อย่างใดด้วย