Monday, March 4, 2024
Home Tags บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Tag: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็กเงื่อนไข… เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 กลุ่มเป้าหมาย 20 ล้านคน

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และเห็นชอบร่างประกาศ คกก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงาน และความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นให้สามารถเข้าถึงโครงการ

สรุป ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3 ให้คนละ 3,000 ‘เราชนะ – ม.33 เรารักกัน’ รับเพิ่ม...

ครม.ไฟเขียว ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3 ให้คนละ 3,000 บาท ต่อ ‘เราชนะ’ เเละ ‘ม.33 เรารักกัน’ ให้เพิ่มคนละ 2,000 บาท พร้อมออกโครงการใหม่ ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ แจก e-Voucher กระตุ้นใช้จ่าย อีกคนละ 7,000 บาท วันนี้ (5...

บัตรคนจน “โอกาส” ที่หลายองค์กรมองข้าม

ไม่ทราบว่ามีผู้อ่านท่านไหนได้เห็น “บัตรคนจน” หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ของจริงกันบ้างหรือยังครับ? หลายท่านอาจคุ้นหูกับบัตรนี้เพราะเป็นบัตรที่รัฐบาลประมาณการลงทุนไว้ถึง 5.7 หมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว ปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำเนินการมาจนถึงเฟสที่สองแล้ว โดยโครงการมีเป้าหมายในการช่วยสนับสนุนเรื่องต่างๆ อาทิเช่นการอบรมวิชาชีพ การส่งเสริมให้มีงานทำ การสนับสนุนให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง