สรุป ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3 ให้คนละ 3,000 ‘เราชนะ – ม.33 เรารักกัน’ รับเพิ่ม 2,000 เเจก e-Voucher ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ อีกคนละ 7,000 บาท

ครม.ไฟเขียว ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3 ให้คนละ 3,000 บาท ต่อ ‘เราชนะ’ เเละ ‘ม.33 เรารักกัน’ ให้เพิ่มคนละ 2,000 บาท พร้อมออกโครงการใหม่ ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ แจก e-Voucher กระตุ้นใช้จ่าย อีกคนละ 7,000 บาท
วันนี้ (5 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ทั้ง เราชนะ คนละครึ่งเฟส 3 และ ม.33 เรารักกัน
สำหรับมาตรการคนละครึ่งเฟส 3′ จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท (ใช้ได้วันละไม่เกิน 150 บาท) ให้สิทธิ์ 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 9.3 หมื่นล้านบาท เริ่มตั้งเเต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564
ส่วน ‘เราชนะ’ จะเพิ่มเงินให้คนละ 2,000 บาท เเบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ มีกลุ่มเป้าหมายราว 32.9 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาท ให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ด้านโครงการ ‘ม.33 เรารักกัน’ จะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 คนละ 2,000 บาท เเบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 1.85 หมื่นล้านบาท ให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
สำหรับ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะให้เงินค่าครองชีพเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม) ครอบคลุมประชาชน 13.65 ล้านคน และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม)
นอกจากนี้ ยังมีโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ชื่อว่า ‘ยิ่งใช้ยิ่งดี’ โดยรัฐจะสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน
โดยเมื่อประชาชนใช้จ่ายดังกล่าวเเล้ว จะได้รับการสนับสนุน e-Voucher จากภาครัฐ ในช่วงเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2564 และสามารถนำ e-Voucher จากภาครัฐไปใช้จ่ายในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564