Wednesday, December 7, 2022
Home Tags ปักกิ่ง

Tag: ปักกิ่ง

ปักกิ่งเริ่มใช้รถไฟฟ้าใต้ดินอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ ไม่มีพนักงาน ดูแลตนเองทั้งระบบ

สำนักงานการรถไฟฟ้าใต้ดินมหานครปักกิ่งเปิดเผยว่า ได้นำระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่ต้องใช้มนุษย์ข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานมาใช้กับการเดินรถไฟสายเยียนฝัง ซึ่งมุ่งสู่ชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของนครหลวงจีน

ปักกิ่งปิ๊งไอเดีย ห้ามรถป้ายทะเบียนต่างถิ่นขับในเขตกรุง หวังแก้รถติด-ควันพิษ

คณะกรรมาธิการการคมนาคมประจำเทศบาลนครปักกิ่ง แถลงว่าปักกิ่งได้บังคับใช้นโยบายการจราจรใหม่ ว่าด้วยการจำกัดไม่ให้รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนอยู่ต่างถิ่นเข้ามาวิ่งในพื้นที่เขตเมือง

ปักกิ่งแชมป์ “สังคมไร้เงินสด” คนนิยมพกมือถือชำระเงินมากกว่าพกเงิน

สถาบันการเงินศึกษาฉงหยัง (Chongyang Institute for Financial Studies) ของมหาวิทยาลัยเหรินหมิน ร่วมมือกับ “อิปซอสส์” (Ipsos) บริษัทสำรวจและวิจัยตลาดจากฝรั่งเศส ทำการสำรวจความสบายใจ ในการใช้จ่ายเงินโดยไร้เงินสด จากกลุ่มตัวอย่างในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 324 แห่ง