ปักกิ่งเริ่มใช้รถไฟฟ้าใต้ดินอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ ไม่มีพนักงาน ดูแลตนเองทั้งระบบ

สำนักงานการรถไฟฟ้าใต้ดินมหานครปักกิ่งเปิดเผยว่า ได้นำระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่ต้องใช้มนุษย์ข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานมาใช้กับการเดินรถไฟสายเยียนฝัง ซึ่งมุ่งสู่ชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของนครหลวงจีน

รายงานระบุว่า ระบบดังกล่าวทำงานโดยอัตโนมัติตลอดเวลา รวมถึงการควบคุมการเปิดปิดประตู การตรวจจับสิ่งกีดขวาง การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

รถไฟดังกล่าวสามารถวิ่งและเข้าจอดตามชานชาลาต่างๆ ได้อย่างตรงเวลา นอกจากนี้ ยังควบคุมการเปิดปิดระบบ การตรวจสอบระบบการทำงาน วิ่งเข้าออกท่าจอด และทำความสะอาดได้ด้วยตนเอง

ที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้ทดสอบระบบอัตโนมัติแล้ว 195 ครั้ง เพื่อความมั่นใจในเสถียรภาพและความปลอดภัย

เส้นทางรถไฟใต้ดินสายเยียนฝังนี้เป็นเส้นทางรถไฟสายอัตโนมัติสายแรกของจีน เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 60 ประกอบด้วยสถานีรถไฟ 9 แห่ง บนความยาวของเส้นทางกว่า 14.4 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อเขตเยียนซันกับเขตฝังซัน โดยมีผู้ใช้บริการกว่า 13.2 ล้านเที่ยวต่อปี

Source