ปักกิ่งปิ๊งไอเดีย ห้ามรถป้ายทะเบียนต่างถิ่นขับในเขตกรุง หวังแก้รถติด-ควันพิษ

คณะกรรมาธิการการคมนาคมประจำเทศบาลนครปักกิ่ง (Beijing Municipal Commission of Transport) แถลงว่าปักกิ่งได้บังคับใช้นโยบายการจราจรใหม่ ว่าด้วยการจำกัดไม่ให้รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนอยู่ต่างถิ่นเข้ามาวิ่งในพื้นที่เขตเมือง

คณะกรรมาธิการฯ ระบุว่านโยบายดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อบรรเทาสภาพการจราจรที่หนาแน่นและปัญหาที่จอดรถ รวมถึงเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์

นโยบายใหม่ระบุว่า รถยนต์นั่งที่จดทะเบียนนอกกรุงปักกิ่งจะได้รับอนุญาตให้ขับในเมืองหลวงได้เฉพาะบริเวณถนนวงแหวนรอบที่ 6 และในเขตทงโจวเท่านั้น โดยต้องขอใบอนุญาตพิเศษจากหน่วยงานด้านการจัดการจราจรปักกิ่ง

ถ้าหากต้องการวิ่งในเขตเมือง จะมีเงื่อนไข ดังนี้

  • รถยนต์ที่จดทะเบียนนอกกรุงปักกิ่งสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี
  • โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาสูงสุด 7 วัน
  • ควรขับรถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ
  • ผู้ขับขี่สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ตำรวจจราจรปักกิ่ง (Beijing traffic police) บนสมาร์ทโฟน หรือที่ด่านตรวจขาเข้าและจุดออกใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม ยานพาหนะที่มีใบอนุญาตสำหรับการขนส่งผู้โดยสารระยะไกลและการขนส่งนักท่องเที่ยวระหว่างมณฑล รถทหาร ยานพาหนะของตำรวจติดอาวุธ รถพยาบาล และรถตำรวจที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาต.

Source