สถิติประมูล “ป้ายทะเบียนรถพิเศษ” ชื่อมงคล-เลขสวย “รวย 9999” ทำยอดสูงสุด!!

ประมูล ทะเบียนรถ รวย 9999
กรมการขนส่งทางบก เปิดประมูลป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65 ครั้งแรกในไทยที่อนุญาตให้ป้ายทะเบียนรถมีอักษรมากกว่า 2 ตัวอักษรและมีสระหรือวรรณยุกต์ได้ ยอดประมูลรวมทะลุ 282 ล้านบาท ป้ายที่แพงที่สุด “รวย 9999” เคาะไปที่ 18.56 ล้านบาท

รอบแรกนี้ กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทั้งหมด 84 ป้าย เป็นทะเบียนรถชื่อมงคล เลขสวย และชื่อคน มีผู้สนใจลงทะเบียนวางเงินประมูล 595 ราย

จากการประมูลป้ายทะเบียนพิเศษมี 5 อันดับป้ายทะเบียนลักษณะพิเศษที่ทำราคาประมูลสูงสุด เม.ย. 2565 ดังนี้

  1. รวย 9999 = 18.56 ล้านบาท
  2. เศรษฐี 1 = 15.4 ล้านบาท
  3. สวย 1 = 13 ล้านบาท
  4. เศรษฐี 8 = 12.68 ล้านบาท
  5. รวย 8888 = 11.1 ล้านบาท

และยังมีป้ายอื่นๆ ที่น่าสนใจ ทำราคาสูงหลักล้าน เช่น “รวย 1” เคาะที่ 8.06 ล้านบาท “เฮง 8888” เคาะที่ 7.05 ล้านบาท “เลิศ 9999” เคาะที่ 4.77 ล้านบาท “ทะเล 1” เคาะที่  4.5 ล้านบาท “ปราชญ์ 1” เคาะที่ 2.82 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การประมูลครั้งนี้ยังไม่ใช่ทะเบียนที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ (ปี 2546-2565) ทะเบียนที่แพงที่สุดที่เคยเกิดขึ้น ได้แก่ อันดับ 1 “8กก 8888” ราคา 28.1 ล้านบาท (ปี 2563) อันดับ 2 “1กก 1111” ราคา 25 ล้านบาท (ปี 2557) อันดับ 3 “รวย 9999” ราคา 18.5 ล้านบาท (ปี 2565)

(*หมายเหตุ: เนื่องจากระบบขัดข้อง ทำให้ยังมีป้ายทะเบียนพิเศษ 19 หมายเลขที่เลื่อนจัดประมูลเป็นวันที่ 22 เม.ย. 65)

ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้รับเงินประมูลสะสมแล้ว 282 ล้านบาทในรอบนี้ และจะนำไปเพิ่มรายได้ให้แก่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

ที่มา: จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก­