Wednesday, January 19, 2022
Home Tags ปั๊มน้ำมัน

Tag: ปั๊มน้ำมัน

แม่มณีบุกปั๊มน้ำมัน! เมื่อเชลล์จูบปากเอสซีบี จ่ายค่าน้ำมันด้วยคิวอาร์โค้ด

เดินเกมรุกนำบริการชำระเงินผ่าน คิวอาร์ โค้ด ไปให้ร้านค้าต่างๆ ใช้งานอย่างคึกคักมาแล้ว คราวนี้ เอสซีบี ถึงคิวบุกสถานีบริการน้ำมันเชลล์ รับชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลงผ่านระบบดังกล่าวเป็นครั้งแรก