Thursday, October 22, 2020
Home Tags วัฒนธรรม

Tag: วัฒนธรรม

“กัมพูชา” จ่อออกกฎหมายปรับเงินหญิงนุ่งสั้น-ใส่ชุดซีทรู หวังอนุรักษ์วัฒนธรรม

กัมพูชากำลังเสนอร่างกฎหมายที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปรับเงินกับผู้ที่ถูกมองว่าแต่งกายไม่เหมาะสมได้ กฎหมายที่นักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนมองว่าอาจถูกใช้ลดทอนเสรีภาพของผู้หญิง และส่งเสริมวัฒนธรรมการยกเว้นโทษในเรื่องความรุนแรงทางเพศ