Monday, February 26, 2024
Home Tags วิกฤติชิปขาดแคลน

Tag: วิกฤติชิปขาดแคลน

รมว. พาณิชย์สหรัฐฯ เตือนปัญหา ‘ชิปขาดแคลน’ จะอยู่ถึงปีหน้าหรือนานกว่านั้น

การปิดตัวของซัพพลายเออร์รายสำคัญในเอเชียเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคหยุดชะงักในปีที่แล้ว แต่ผู้บริโภคทั่วโลกไม่ได้หยุดจับจ่าย โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ จึงทำให้ทั่วโลกเจอปัญหาวิกฤตการขาดแคลนชิป

เจาะลึกวิกฤติ ‘ขาดแคลนชิป’ และทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรม ‘อิเล็กทรอนิกส์ไทย’

หากพูดถึงวิกฤติขาดแคลนชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ น่าจะเป็นอะไรที่ได้ยินมาตั้งแต่ปี 2020 แล้ว แต่วิกฤติดังกล่าวเกิดจากปัจจัยไหนบ้าง อุตสาหกรรมไหนที่ได้ผลกระทบที่สุด และประเทศไทยเองได้รับผลดีหรือผลเสียอย่างไร ต้องปรับตัวหรือไม่ โดย ศูนย์วิจัยอีไอซี (EIC หรือ Economic Intelligence Center) ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้มาเจาะลึกถึงประเด็นดังกล่าว