Thursday, April 18, 2024
Home Tags สินค้าสุขภาพ

Tag: สินค้าสุขภาพ

Dancing with a Baker “ขนมปังไร้แป้ง” ที่ปั้นแบรนด์จากประสบการณ์จริงของคน “ลดน้ำหนัก”

จากวันแรกที่อบขนมวันละ 4 ชิ้น มาถึงปัจจุบันที่ส่งลูกค้าวันละมากกว่า 100 ออร์เดอร์ แบรนด์ขนมปังไร้แป้ง-ไร้น้ำตาล “Dancing with a Baker” เติบโตถึงจุดนี้ด้วยเวลาเพียงปีเดียว จากนวัตกรรมสินค้า กิมมิกการตลาด พร้อมประสบการณ์จริงของคนลดน้ำหนัก ส่งให้แบรนด์ติดตลาดในกลุ่มผู้รับประทานอาหารแบบ “คีโตเจนิก” 

ลดหวานแล้วโต “เนสท์เล่” โชว์พอร์ต “สินค้าสุขภาพ” พุ่งเหนือตลาด F&B

หลังจาก พ.ร.บ. สรรพสามิตฉบับใหม่ เรียกเก็บภาษีความหวาน จากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดรอบแรกเดือนกันยายน 2560 ในเครื่องดื่มที่มีค่าความหวานเกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิมิตรต้องเสียภาษี และเดือนตุลาคมนี้ ภาษีน้ำหวานรอบใหม่ จะจัดเก็บเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่เกิน 10 กรัมต่อ 100 มิลลิมิตร แบบขั้นบันได อัตราสูงสุดเพิ่มขึ้น 400% ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจึงเดินหน้า “ลดหวาน” กันเต็มสตีม