Sunday, July 12, 2020
Home Tags สินเชื่อหาบเร่แผงลอย

Tag: สินเชื่อหาบเร่แผงลอย

แม่ค้ามีเฮ! “ออมสิน” ผนึก “บสย.” ออกสินเชื่อหาบเร่แผงลอย 4.0 ไม่ต้องหาคนค้ำ ฟรีประกันชีวิต

ธนาคารออมสินร่วมกับ บสย. ลงนามความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเปิดให้บริการ สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน