Saturday, June 25, 2022
Home Tags หมูแพง

Tag: หมูแพง

ไม่ใช่แค่รัสเซีย! นักวิเคราะห์ชี้ ‘จีน’ อีกตัวการทำ ‘เงินเฟ้อ’ ทั่วโลกพุ่ง

สถาบันปีเตอร์สันเพื่อเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (Peterson Institute for International Economics : PIIE) ระบุว่า รัสเซียมีความผิดในการสร้างวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารและราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากการทำสงครามกับยูเครน แต่จีนก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกแย่ลง

นักเศรษฐศาสตร์มองปี 65 ปัญหา ‘เงินเฟ้อ’ ยิ่งรุนแรงเนื่องจากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้นำไปสู่ยุคใหม่ของความไม่เท่าเทียมด้วยปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าประชากรที่ยากจนต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนต่าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น และในปีหน้าปัญหายิ่งรุนแรง เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐอาจหายไปเนื่องจากการระบาดที่ลดลง