Sunday, March 26, 2023
Home Tags เพื่อนร่วมงาน

Tag: เพื่อนร่วมงาน

สนิทสนมกับ “เพื่อนร่วมงาน” ไว้! เพื่อชีวิตการ Work from Home ที่มีความสุขขึ้น

ความสนิทสนมระหว่างเพื่อนร่วมงานทำให้งานออกมาดีขึ้นและการทำงานมีความสุขขึ้น แต่เมื่อหลายบริษัทยังต้อง Work from Home กันต่อไป การไปกินข้าวเที่ยงด้วยกัน หรือจับกลุ่มคุยเล่นระหว่างเบรกที่ช่วยสานสัมพันธ์ก็หายไป ...แล้วจะรักษาความสัมพันธ์แบบนั้นไว้ได้อย่างไรล่ะ