Friday, October 23, 2020
Home Tags เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย

Tag: เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย

เปิดงบโฆษณา 9 เดือนแรก -16% กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่มหดตัวเยอะสุด 12,000 ล้าน

เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เปิดมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงเดือนมกราคม-กันยายนปี 2020 หดตัวลง -16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมูลค่าอยู่ที่ 76,591 ล้านบาท

คลายล็อกแล้วแต่งบโฆษณายังไม่ฟื้น! เดือนมิ.ย. -24% ภาพรวมครึ่งปีแรกหดตัว -13%

เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020 หดตัวลง-13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 51,213 ล้านบาท เฉพาะเดือนมิถุนายน -24%