Monday, March 4, 2024
Home Tags โรงเรียนจีน

Tag: โรงเรียนจีน

ตกงานอื้อ! หนึ่งใน “กวดวิชา” ใหญ่ที่สุดของจีนเตรียมเลย์ออฟ 40,000 คน หลังรัฐบาลกวาดล้าง

New Oriental Education and Technology Group หนึ่งในบริษัทกวดวิชาที่ใหญ่ที่สุดของจีน เตรียมเลย์ออฟพนักงาน 40,000 คนภายในสิ้นปีนี้ ผลกระทบโดมิโนจากการกวาดล้างธุรกิจกวดวิชาโดยรัฐบาลจีน

จีนประกาศสร้างโรงเรียนจีนในต่างประเทศมากขึ้น รองรับลูกหลานมังกรในต่างแดนกว่า 60 ล้านคน

กระทรวงศึกษาธิการจีนเผยแผนสร้างโรงเรียนนานาชาติที่มีอัตลักษณ์แบบจีนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น รองรับนักเรียนนักศึกษาเชื้อสายจีนในต่างแดนกว่า 60 ล้านคน รายงานระบุว่า แผนดังกล่าวจะช่วยตอบสนองความต้องการของชาวจีนที่ทำงานในต่างประเทศ และยังช่วยให้การศึกษาแก่ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีน ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีนักเรียนจีนศึกษาในต่างประเทศและนักเรียนต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนกว่า 60 ล้านคน โดยมีโรงเรียนที่รองรับการศึกษาแบบจีนกว่า 20,000 แห่ง แผนการดังกล่าวประกอบด้วยการเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ การเปลี่ยนสถาบันขงจื้อเป็นโรงเรียน และการเปิดแผนกการสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจีนยังจะพยายามกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาในจีนไปเปิดสาขาการสอนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น หลักสูตรการเรียนการสอนในต่างประเทศจะคล้ายคลึงกับหลักสูตรในประเทศจีนในวิชาภาษาจีน คณิตศาสตร์ การเมืองและวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ความต้องการการศึกษาแบบจีนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจีน สำหรับการก่อสร้างโรงเรียน การฝึกอบรมครูและสื่อการเรียนการสอน Source