Saturday, December 2, 2023
Home Tags ไม่ปล่อยคาร์บอน

Tag: ไม่ปล่อยคาร์บอน

แก้โลกร้อน! NRF เตรียมตั้ง “โรงงานดักจับคาร์บอน” แก้ปัญหา “เผาทางการเกษตร” ภาคเหนือ

NRF บริษัทด้านอาหาร วางวิสัยทัศน์บริษัทกู้วิกฤตสภาวะอากาศ เล็งธุรกิจใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหา “เผาทางการเกษตร” ตั้ง "โรงงานดักจับคาร์บอน" รับซื้อซังข้าวโพดผลิตเป็นไบโอคาร์บอนจำหน่าย คาดเริ่มต้นได้ภายในปี 2566 ทางภาคเหนือของไทย ด้านธุรกิจ plant-based ไทย NRPT บริษัทร่วมกับ ปตท. จะเริ่มเปิดร้านค้าปลีก "Alt Eatery" แห่งแรก

รู้จักเทคโนโลยี PLUG-IN HYBRID และความพิเศษของ MG HS PHEV

จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) พบว่า ระหว่างปี 2011-2020 นับได้ว่าเป็นช่วงที่ร้อนที่สุด โดยเฉพาะช่วงปี 2016-2020 และมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตโลกยังคงจะร้อนขึ้นได้อีกอย่างน้อยปีละ 1 องศาเซลเซียส โดยทาง UN กำหนดเป้าหมายแรกในปี 2030 ตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนทั่วโลก 45% และตั้งเป้าปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้โลกร้อน แต่หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ‘รถยนต์’ โดยรถยนต์แบบสันดาปเดิมนั้นปล่อยคาร์บอนเฉลี่ย 150-200 กรัมต่อกิโลเมตรที่รถวิ่ง...