Tuesday, May 30, 2023
Home Tags Biometrics

Tag: Biometrics

ยึดพื้นที่! เทรนด์ธุรกิจ “สะดวกซื้อ-ซัก-ตู้กด” บุกหนัก รับพฤติกรรมผู้บริโภค “เน้นสบาย”

แนวโน้มการขยายตัวของประชากรไทยอาศัยในพื้นที่เมือง ปี 2563 จะมีสัดส่วนแตะ 50% อีกทั้งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ทำให้ “ไลฟ์สไตล์” ผู้บริโภคเปลี่ยนไป ต้องการความสะดวกทุกด้าน ทั้งการจับจ่ายสินค้าและการใช้เซอร์วิสต่างๆ

ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์ ส่องเทคโนโลยี Biometrics จ่ายเงินด้วย “ใบหน้า-ฝ่ามือ”

ก้าวสู่ “สังคมไร้เงินสด” กันอีกขั้น กับรูปแบบชำระเงินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometrics) การระบุตัวตนแบบอัจฉริยะโดยใช้ข้อมูลทางกายภาพของบุคคล ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจบริการดิจิทัล