Wednesday, June 19, 2024
Home Tags Disruption

Tag: Disruption

HP ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เลิกจ้างพนักงานถึง 9,000 ตำแหน่ง

HP ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่ของโลกประกาศแผนลอยแพพนักงานล็อตใหญ่ 7,000-9,000 ตำแหน่ง ระบุเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทที่เตรียมไว้สำหรับปี 2020

เมื่อ Data คือขุมทรัพย์เอาชนะ Disruption ต้องเริ่มต้นอย่างไรถึงจะนำมาใช้กับ “ธุรกิจ” ให้เกิดผล

ในวันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยที่ชื่อว่า “เทคโนโลยี” เข้ามาหนุนนำ ธุรกิจต่างกังวลกับ Digital Disruption ที่จะเข้ามากดดันธุรกิจ ส่งผลให้ต้องปรับตัวเองยกใหญ่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

แชร์ทางรอด 4 ธุรกิจครอบครัว ยุค Disruption สยามวาลา-เสถียรสเตนเลสสตีล-ออโรร่า-ฟู้ดแพชชั่น

การจะขับเคลื่อนธุรกิจในโลกยุคนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นโลกยุค Disruption ซึ่งแนวทาง รูปแบบ และวิธีการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมได้อย่างรวดเร็ว มีโจทย์ยากหรือโจทย์ใหญ่ที่ไม่เหมือนเดิม ทั้งการที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันนอกจากคู่แข่งเดิมยังมีคู่แข่งใหม่ที่คาดไม่ถึง  รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถาโถมเข้ามาให้ต้องเรียนรู้และรับมืออย่างรวดเร็ว แม้ “ธุรกิจครอบครัว” จะมีข้อดีในแง่ “ความเป็นครอบครัว” มีหัวเรือหรือผู้นำที่มีหัวใจของ “ความเป็นเจ้าของ” อยู่อย่าง “เต็มเปี่ยม” และย่อมต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะนำพาธุรกิจไปข้างหน้า แต่หลายธุรกิจจำต้องก้มหน้ากัดฟันยอมรับเพราะเห็นได้ชัดถึงผลกระทบเมื่อไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทัน ขณะที่หลายธุรกิจสามารถพลิกเกมและมีโอกาสจะก้าวต่อไป เพื่อให้เห็นรูปธรรมชัดเจน 4 ธุรกิจครอบครัวชั้นนำของไทย “ดีเอชเอ สยามวาลา-เสถียรสเตนเลสสตีล-ออโรร่า-ฟู้ดแพชชั่น”...