Thursday, December 7, 2023
Home Tags KaykaiSalaider

Tag: KaykaiSalaider

วิดีโอยอดนิยม ประจำสัปดาห์ (11-17 ก.พ.) นิสสัน 11.8 ล้านวิว-เก๋ไก๋ สไลด์เดอร์ 3.6 ล้านวิว คว้าแชมป์

ในแต่ละสัปดาห์ Socializta ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดในแบบอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ได้แทร็กวิดีโอทั้งหมดที่อัพโหลดเป็นจำนวนหลักแสนตัวเฉพาะในประเทศไทย ที่ทำขึ้นโดยแบรนด์และ Influencer บนออนไลน์ แพลตฟอร์มทั้งใน Youtube, Facebook และ Instagram

วิดีโอคลิปยอดนิยม ประจำสัปดาห์ ( 4-10 ก.พ. 62) ซัมซุง-เก๋ไก๋สไลเดอร์ เข้าวิน

ในแต่ละสัปดาห์ Socializta ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดในแบบอินฟลูเอนเซอร์และคอนเท้นท์มาร์เก็ตติ้ง ได้แทร็ควิดีโอทั้งหมดที่อัพโหลดเป็นจำนวนหลักแสนตัวเฉพาะในประเทศไทย ที่ทำขึ้นโดยแบรนด์และInfluencer บนออนไลน์ แพลตฟอร์มทั้งใน Youtube, Facebook และ Instagram

เปิดวิดีโอคลิป ประจำสัปดาห์ Nestle Thailand – ซวยแน่…ถ้าแม่รู้! Kaykai Salaider ย้ายสตูใหม่ ครองแชมป์

ในแต่ละสัปดาห์ Socializta ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดในแบบอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ได้แทร็กวิดีโอทั้งหมดที่อัพโหลดเป็นจำนวนหลักแสนตัวเฉพาะในประเทศไทย ทีทำขึ้นโดยแบรนด์และ Influencer บนออนไลน์ แพลตฟอร์มทั้งใน Youtube, Facebook และ Instagram

วิดีโอยอดนิยม แบรนด์-อินฟลูเอนเซอร์ ส่งท้ายปี 17-31 ธ.ค. 61 KaykaiSalaider แชมป์ยอดวิว-เอนเกจเมนต์ 

ในแต่ละสัปดาห์ Socializta ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดในแบบอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ได้แทร็กวิดีโอเฉพาะในประเทศไทย ที่ทำขึ้นโดยเจ้าของแบรนด์รวมไปถึง Influencer บนออนไลน์ แพลตฟอร์มทั้งใน Youtube, Facebook และ Instagram

เปิดวิดีโอยอดนิยม ประจำสัปดาห์ (10-16 ธ.ค. 61) KaykaiSalaider คว้าแชมป์ยอดวิว 2.5 ล้านครั้ง 1 แสนเอ็นเกจเมนต์

ในแต่ละสัปดาห์ Socializta ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดในแบบอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ได้แทร็กวิดีโอทั้งหมดที่อัพโหลดเป็นจำนวนหลักแสนตัวเฉพาะในประเทศไทย ที่ทำขึ้นโดยเจ้าของแบรนด์รวมไปถึง Influencer บนออนไลน์ แพลตฟอร์มทั้งใน Youtube, Facebook และ Instagram

วิดีโอคอนเทนต์ยอดนิยม (15-21 ต.ค. 61) ดีแทค – KaykaiSalaider พาแฟนไปดูนาคี 2 รอบดึก!! ครองยอดวิว-เอ็นเกจ...

Socializta ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดในรูปแบบอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ได้แทร็กวิดีโอที่อัพโหลดเฉพาะในประเทศไทย ที่ทำขึ้นโดยเจ้าของแบรนด์ รวมไปถึง Influencer บนออนไลน์ แพลตฟอร์มทั้งใน Youtube, Facebook และ Instagram เพื่อให้เห็นว่า 3 อันดับที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทางฝั่งแบรนด์และ Influencer นั้น เป็นใครกันบ้าง โดยวัดจากยอดวิวและเอ็นเกจเมนต์ เช่น ไลก์ คอมเมนต์ แชร์Cisco คาดการณ์ว่าภายในปี...

วิดีโอคอนเทนต์ยอดนิยม (24-30 ก.ย. 61) เปิดกรณีศึกษา KaykaiSalaider โกย 1 พันล้านวิว

Socializta ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดในรูปแบบอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ได้แทร็กวิดีโอที่อัพโหลดเป็นจำนวนหลักแสนวิดีโอเฉพาะในประเทศไทย ที่ทำขึ้นโดยเจ้าของแบรนด์ รวมไปถึง Influencer บนออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งใน Youtube, Facebook และ Instagram เพื่อให้เห็นว่า 3 อันดับที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทางฝั่งแบรนด์และ Influencer นั้น เป็นใครกันบ้าง

วิดีโอคอนเทนต์ยอดนิยม (17-23 ก.ย. 61) KaykaiSalaider แชมป์ 5 สัปดาห์ติด

Socializta ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดในรูปแบบ อินฟลูเอนเซอร์และคอนเท้นท์มาร์เก็ตติ้ง ได้แทร็ควิดีโอที่อัพโหลดเป็นจำนวนหลักแสนวิดีโอเฉพาะในประเทศไทย ที่ทำขึ้นโดยเจ้าของแบรนด์ รวมไปถึง Influencer บนออนไลน์ แพลตฟอร์มทั้งใน Youtube, Facebook และ Instagram เพื่อให้เห็นว่า 3 อันดับที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทางฝั่งแบรนด์และ Influencer นั้นเป็นใครกันบ้าง

วิดีโอคอนเทนต์ยอดนิยม (3 – 9 ก.ย. 61) Kaykai Salaider แชมป์ 3 สัปดาห์...

Socializta ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดในรูปแบบอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ได้แทร็กวิดีโอที่อัพโหลดเป็นจำนวนหลักแสนวิดีโอเฉพาะในประเทศไทย ที่ทำขึ้นโดยเจ้าของแบรนด์ รวมไปถึง Influencer บนออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งใน Youtube, Facebook และ Instagram เพื่อให้เห็นว่า 3 อันดับที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทางฝั่งแบรนด์และ Influencer นั้น เป็นใครกันบ้าง