Thursday, February 22, 2024
Home Tags Turnaround

Tag: Turnaround

Turnaround ประชาวิวัฒน์

หลังจากที่ประกาศนโยบายประชาวิวัฒน์ 9 ข้อออกไปแล้ว รัฐบาลคาดหวังว่า เสียงตอบรับของกลุ่มเป้าหมายและประชาชน น่าจะออกมาดี หรืออยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามคาด เสียงสะท้อนแรกที่กลับมาชัดเจนที่สุดคือ การเดินตามรอยประชานิยม แจกของฟรี ไม่มีอะไรใหม่ ทำให้รัฐบาลและทีมที่คิดนโยบายนี้ ต้องกลับมาทบทวนข้อผิดพลาด หรือการเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับประชาชน ถ้าจะว่าเข้าใจผิด หรือไม่ฮือฮา ก็คงไม่เต็มปากเต็มคำนัก เพราะนโยบายนี้กำลังเริ่มต้น เอาเป็นว่า เสียงตอบรับด้านบวก มีน้อยก็ได้...

TurnAround Investment Agency

ปราเมศร์ รัชไชยบุญ ผ่านร้อนผ่านหนาวในแวดวงโฆษณามาอย่างยาวนาน และเป็นนักโฆษณาระดับต้นๆ ของบ้านเรา จนเมื่อถึงจุดอิ่มตัว และมองหาความท้าทายใหม่ๆ ในชีวิต เขาเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆ หลังจากที่บรรลุว่า งานโฆษณาเป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของธุรกิจ แวดวงธุรกิจกินความหมายที่กว้างกว่านั้น และมีอีกหลายสาขาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะงาน ด้านการเงิน TurnAround จึงเกิดขึ้นจากนักโฆษณา นักการเงิน นักบริหารจัดการ กลายเป็นอีกส่วนผสมหนึ่งของการทำธุรกิจแนวใหม่ นั่นคือบริษัทที่ปรึกษาแบบครบวงจร ...