Monday, June 17, 2024
Home Tags CBD

Tag: CBD

“ฮ่องกง” เตรียมแบนสินค้าผสม CBD จาก “กัญชา” ผู้ประกอบการคอตก อาจต้องปิดกิจการ

ผู้ประกอบการทำใจ “ฮ่องกง” เตรียมแบนสินค้าผสมสาร CBD จาก “กัญชา” ก่อนถึงปี 2023 เนื่องจากรัฐมองว่า CBD อาจแปรสภาพเป็น THC ได้ทั้งโดยเจตนาและโดยไม่ได้ตั้งใจ แม้ธุรกิจต่างๆ จะคัดค้านแล้ว แต่แนวโน้มสูงที่ผู้ประกอบการด้านกัญชาจะต้องปิดกิจการ

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป วางแผนบรรลุเป้าหมายสำคัญ เก็บเกี่ยวผลผลิต 2.5 ล้านต้นต่อปี

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป (Eastern Spectrum Group Co., Ltd.: ESG) ผู้เพาะปลูก แปรรูปพืชกัญชง และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) เกรดทางการแพทย์แบบครบวงจรของประเทศของไทย เดินหน้าขยายกำลังการผลิตที่วิทยาเขตเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ จังหวัดราชบุรีเพื่อเติมเต็มแผนเพาะปลูกพืชให้ได้มากกว่า 2.5 ล้านต้นต่อปี