Sunday, February 5, 2023
Home Tags GPSC

Tag: GPSC

GPSC Young Social Innovator : ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ จากนวัตกรรมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม

ในวันนี้ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ จากนวัตกรรมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ “NUALLAOR” จากบริษัท กลอเรียส ไนซ์ที้ จำกัด เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของเยาวชนภายใต้โครงการ GPSC Young Social Innovator เป็นโครงการที่ GPSC ได้เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ ที่มุ่งแก้ปัญหา สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบและใช้งานได้จริง สามารถต่อยอดสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด...

GPSC – ธ.ก.ส. ศึกษาพื้นที่เกษตร ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฯ-ลม ประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด พลิกโฉมเกษตรสู่ Smart Farming

GPSC - ธ.ก.ส. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ทั้งแสงอาทิตย์ และลม ควบคู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงาน พลิกโฉมภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร และต่อยอดการขอฉลากรับรองการประกอบการเกษตรกรรมสีเขียวจาก ธ.ก.ส. ในอนาคต เพื่อร่วมขับเคลื่อนไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608 โดย  ธ.ก.ส. พร้อมเติมทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) วงเงินรวมกว่า...

GPSC ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ “GPSC Greenovation Startup Sandbox”

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ GPSC Greenovation Startup Sandbox ในรอบ Final Pitching Day เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม GPSC...

GPSC บนเส้นทางผู้นำด้านแบตเตอรี่และโซลูชั่นจัดการพลังงานครบวงจร

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9NrKbeLXVE0] GPSC บนเส้นทางผู้นำด้านแบตเตอรี่และโซลูชั่นจัดการพลังงานครบวงจร เปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G-Cell ด้วยเทคโนโลยี SemiSolid แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและสามารถใช้กับ EV Car พร้อมเป้าหมายสู่การเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาค และมีระบบ Ecosystem ที่มีประสิทธิภาพ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ...