Friday, December 1, 2023
Home Tags Kiosk

Tag: Kiosk

CRG งัดสารพัดโมเดลใหม่ ลดการพึ่งพิงห้างฯ กระจายความเสี่ยงยุค COVID-19

CRG จัดทัพในการขยายโมเดลร้านค้ารูปแบบใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในยุค COVID-19 ขยายช่องทางการขายอื่นๆ นอกเหนือหน้าร้าน โมเดลร้านที่อยู่นอกห้าง เพื่อกระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพิงศูนย์การค้ามากขึ้น