Saturday, September 18, 2021
Home Tags World Happiness Report

Tag: World Happiness Report

“ฟินแลนด์” แชมป์ประเทศที่คน “มีความสุข” ที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน “ไทย” ติดอันดับ 54

0
รายงาน World Happiness Report ประจำปี 2021 ประกาศว่า ฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ ขณะที่ไทยคว้าอันดับที่ 54 และเป็นรองเพียงสิงคโปร์ในกลุ่มอาเซียน