“ฟินแลนด์” แชมป์ประเทศที่ “มีความสุขที่สุดในโลก” แห่งปี 2023 “สิงคโปร์” สุขที่สุดในเอเชีย

(Photo by Matthias Hangst/Getty Images)
รายงาน World Happiness Report จากสหประชาชาติ (U.N.) ปี 2023 พบว่า ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกปีนี้ยังคงเป็น “ฟินแลนด์” แชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ส่วนประเทศที่สุขที่สุดในเอเชียได้แก่ “สิงคโปร์” ขณะที่ “ไทย” อยู่ในอันดับ 60 จาก 137 ประเทศที่ทำการศึกษา

World Happiness Report ที่จัดทำโดยสหประชาชาติ (U.N.) ประจำปี 2023 รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจประชากรใน 137 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก เพื่อวัดผล “ความสุข” ของประชากรในชีวิตประจำวันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ในครั้งนี้มีการวัดผลระหว่างปี 2020-2022 คาบเกี่ยวในช่วงที่เกิดโรคระบาดขึ้น โดยใช้ปัจจัย 7 ประการในการวัดความสุขในชีวิต ได้แก่ ค่าเฉลี่ยจีดีพีต่อประชากร, การสนับสนุนทางสังคม (คุณมีใครให้พึ่งพิงในยามลำบากหรือไม่?), คาดการณ์ช่วงอายุของประชากรโดยที่ยังมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ, อิสระในการเลือกทางเดินชีวิต, ความเอื้ออาทรในสังคม, มุมมองที่มีต่อการคอร์รัปชัน (คุณเชื่อใจรัฐบาลและคนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่?) และ แนวคิดถึงโลกที่ไม่พึงปรารถนา (dystopia)

10 อันดับแรก ประเทศ/เขตการปกครองที่ “มีความสุขที่สุดในโลก” ปี 2023 ได้แก่

อันดับ 1 ฟินแลนด์
อันดับ 2 เดนมาร์ก
อันดับ 3 ไอซ์แลนด์
อันดับ 4 อิสราเอล
อันดับ 5 เนเธอร์แลนด์
อันดับ 6 สวีเดน
อันดับ 7 นอร์เวย์
อันดับ 8 สวิตเซอร์แลนด์
อันดับ 9 ลักเซมเบิร์ก
อันดับ 10 นิวซีแลนด์

ส่วนประเทศ/เขตการปกครองที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก 10 อันดับท้ายตาราง ได้แก่ แซมเบีย แทนซาเนีย คอโมรอส มาลาวี บอตสวานา คองโก ซิมบับเว เซียร์ราลีโอน เลบานอน และอัฟกานิสถาน

ฟินแลนด์นั้นครองตำแหน่งประเทศที่สุขที่สุดในโลกเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ส่วนอัฟกานิสถานซึ่งประสบภัยสงครามมาตลอดก็เป็นประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุด 3 ปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2020

ส่วนประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Top 10 เช่น อันดับ 12 ออสเตรเลีย, อันดับ 13 แคนาดา, อันดับ 15 สหรัฐอเมริกา, อันดับ 16 เยอรมนี, อันดับ 19 สหราชอาณาจักร, อันดับ 21 ฝรั่งเศส

 

“สิงคโปร์” สุขที่สุดในเอเชีย “ไทย” ครองอันดับ 60

เฉพาะในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง มีประเทศที่น่าสนใจในแง่อันดับความสุขในโลก ดังนี้

อันดับ 25 สิงคโปร์
อันดับ 26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
อันดับ 27 ไต้หวัน
อันดับ 47 ญี่ปุ่น
อันดับ 55 มาเลเซีย
อันดับ 57 เกาหลีใต้
อันดับ 60 ไทย
อันดับ 64 จีน
อันดับ 65 เวียดนาม
อันดับ 76 ฟิลิปปินส์
อันดับ 82 ฮ่องกง
อันดับ 83 อินโดนีเซีย
อันดับ 89 ลาว
อันดับ 115 กัมพูชา
อันดับ 117 เมียนมา
อันดับ 126 อินเดีย

(Photo by Maverick Asio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
ไฮไลต์อื่นๆ ที่น่าสนใจจาก World Happiness Report 2023
  • ประเทศชายฝั่งทะเลบอลติกในเขตยุโรปตะวันออกไต่อันดับความสุขกันอย่างรวดเร็ว เช่น ลิทัวเนีย ขึ้นมาอยู่อันดับ 20, เอสโตเนีย ขึ้นมาที่อันดับ 31, ลัตเวีย อยู่ในอันดับ 41 ซึ่งเกิดจากประเทศเหล่านี้หลังแตกตัวจากสหภาพโซเวียตนานกว่า 2 ทศวรรษ ปัจจุบันสามารถสร้างชาติของตัวเองได้แข็งแรงขึ้นแล้ว
  • สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ทั้งสองประเทศมีทัศนคติที่ดีขึ้นมากต่อรัฐบาลของตนเอง (ความสุขของคนยูเครนอยู่ในอันดับ 92 และรัสเซียอยู่ในอันดับ 70)
  • โควิด-19 มีผลกระทบต่อการคิดคำนึงถึงความหมายของชีวิตมากขึ้น หลายคนกลับมาทบทวนว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
  • คนในโลกนี้รู้สึกว่าสังคมมี “ความเอื้ออาทร” ต่อกันมากขึ้นถึง 25% ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งของความสุขในชีวิต เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนระหว่างเกิดโรคระบาดโควิด-19

Source: Yahoo, CNN