“ฟินแลนด์” แชมป์ประเทศที่คน “มีความสุข” ที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน “ไทย” ติดอันดับ 54

(Photo by Matthias Hangst/Getty Images)
รายงาน World Happiness Report ประจำปี 2021 ประกาศว่า ฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ ขณะที่ไทยคว้าอันดับที่ 54 และเป็นรองเพียงสิงคโปร์ในกลุ่มอาเซียน

World Happiness Report ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อ้างอิงจากแกลลัปโพลซึ่งสอบถามความคิดเห็นประชาชนใน 149 ประเทศเพื่อวัดค่าเฉลี่ยความสุขของพวกเขาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีดัชนีชี้วัดหลายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), การสนับสนุนทางด้านสังคม, เสรีภาพส่วนบุคคล และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

จากการสำรวจพบว่า ประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุด 5 อันดับแรกล้วนอยู่ในภูมิภาคยุโรป โดยฟินแลนด์ครองแชมป์ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตามมาด้วยเดนมาร์ก, สวิตเซอร์แลนด์, ไอซ์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์

นิวซีแลนด์ร่วงลงมาอยู่ในลำดับที่ 9 แต่ยังเป็นประเทศนอกภูมิภาคยุโรปเพียงชาติเดียวที่ติดอันดับ Top 10 ร่วมกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ (6), สวีเดน (7), ลักเซมเบิร์ก (8) และออสเตรีย (10)

เยอรมนีขึ้นจากลำดับที่ 17 มาอยู่ที่ 13 ในปีนี้ ขณะที่ฝรั่งเศสไต่ขึ้น 2 อันดับอยู่ที่ 21 ของโลก สวนทางกับสหราชอาณาจักรที่ร่วงจากอันดับ 13 ลงไปอยู่อันดับที่ 17

สหรัฐอเมริกาลดลง 1 อันดับไปอยู่ที่ 19 ของโลก ขณะที่จีนติดอันดับที่ 84

4 ชาติแอฟริกา ได้แก่ เลโซโท, บอตสวานา, รวันดา และซิมบับเว ติดอยู่ในลำดับท้ายๆ ของตาราง แต่ก็ยังมีคะแนนสูงกว่าอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขน้อยที่สุดในโลกสำหรับปีนี้

สำหรับประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 54 ของโลกเท่าปีก่อน และหากวัดกันเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะเป็นที่ 2 รองจากสิงคโปร์ ซึ่งติดอันดับที่ 32 ของโลก

คณะผู้จัดทำรายงานยังได้เปรียบเทียบข้อมูลปีนี้กับค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านๆ มาเพื่อวัดผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และพบว่า 1 ใน 3 ของประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมด ประชาชนมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ในทางกลับกันก็พบว่ามีอยู่ 22 ประเทศที่ผู้คนมีความรู้สึกด้านบวกเพิ่มขึ้น

Source