Beijing’s New Cultural Revolutio

การปฏิวัติวัฒนธรรม หรือ Cultural Revolution จบลงไป 30 กว่าปีแล้ว แต่ ณ วันนี้ที่กรุงปักกิ่งกำลังมีการรณรงค์ปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหม่ขึ้น แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมือง แต่เป็นการรักษาหน้าชาวปักกิ่งและชาวจีนทั้งมวลในโอกาสที่ชาวปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพในกีฬาโอลิมปิกในปี 2551 (ค.ศ. 2008)

มีปัญญาชนชาวจีนผู้หนึ่งกล่าวว่า “การรณรงค์ทางวัฒนธรรม” (หรืออีกนัยหนึ่งคือมารยาท รวมไปถึงการปรับปรุงความสะอาดของรถและคนขับแท็กซี่ การสอนภาษาอังกฤษให้อากง-อาม่า การปรับเปลี่ยนป้ายบอกทางภาษาอังกฤษแบบ Chinglish ให้เป็น English แท้ๆ ฯลฯ) ในหมู่คนปักกิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในช่วงที่เหลืออีกราวหนึ่งปีข้างหน้า ก่อนที่จะมหกรรมกีฬาโอลิมปิกจะเริ่มขึ้น คล้ายเป็น “ฝนเม็ดเล็กที่ตกลงมาเปียกที่เสื้อ ถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็น แต่เมื่อรอสักพักสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏเห็นชัด”

สำหรับคนต่างชาติที่เพิ่งเคยมาเห็นประเทศจีนอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติทางวัฒนธรรมครั้งนี้ แต่ถ้าลองเปรียบเทียบสิบปีที่แล้วกับวันนี้ เชื่อแน่ได้ว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลง… แต่จะได้มาตรฐานสากลและทันกาลหรือไม่นั้น ต้องรอตัดสินกันในปีหน้า