Taste of Chicago 2007 (ตอน 2)

ต่อจากฉบับที่แล้ว เก็บตกจากเทศกาลอาหาร “Taste of Chicago” ครั้งที่ 27 มาให้ชมกันอีก ภาพกลุ่มนี้เป็นร้านอาหารโซนนานาชาติ เน้นที่ร้านอาหารชาติเอเชีย งานนี้มีร้านอาหารไทยเข้าร่วมเพียงแค่ 2 ร้าน นอกจากนั้นยังมีภาพแฟชั่นฮอตๆ และบรรยากาศงานโดยรวมอีกด้วย