ฮอนด้า ล่ากลุ่ม เจนฯ X

“ฮอนด้า” ค่ายรถตระกูลดังของญี่ปุ่น งัดแผนทำตลาดฮอนด้าแอคคอร์ดสำหรับ 5-10 ปีข้างหน้า หลังจากสำรวจกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะซื้อรถฮอนด้า และที่ใช้ฮอนด้าอยู่แล้ว ได้ข้อสรุปว่าต้องไล่ล่ากลุ่มลูกค้าเจนเนอเรชั่น X หรือกลุ่มที่มีอายุ 30-44 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทั้งมีรายได้สูง และพร้อมจ่ายเงินสำหรับการซื้อรถ ต่างจากกลุ่ม เจนฯ Y และเบบี้บูม หรือบูมเมอร์ (Boomers) ที่มีรายได้สูงก็จริง แต่พร้อมจ่ายซื้อรถน้อยกว่าเจนฯ X

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกลุ่ม เจนฯ X ต้องการซื้อรถใหม่จะมีความรู้สึกต้องการซื้อสูงกว่ากลุ่มเบบี้บูมอย่างมากและชัดเจน และกลุ่มเจนฯ X มองว่าแอคคอร์ดเป็นรถที่บ่งบอกถึ งความสำเร็จในชีวิตด้วย

หากเปรียบเทียบเหตุผลของกลุ่มที่ซื้อรถแล้ว ทุกกลุ่มให้ความสำคัญเรื่องราคา ขนาด และเครื่องยนต์กินน้ำมันมันมากหรือไม่ แต่สำหรับเจนฯ X มีเหตุผลด้านอารมณ์ความรู้สึกมากกว่านั้น เพราะกลุ่มนี้อยากรู้สึกว่า Cool หรือเจ๋ง ขณะขับรถด้วย

นี่คือเป้าหมายใหม่ของฮอนด้าแอคคอร์ด แม้ว่าปัจจุบันกลุ่มคนที่ซื้อรถรุ่นนี้ซึ่งถือเป็นรถขนาดกลาง คือกลุ่มที่มีอายุ 54 ปี แต่รถรุ่นกลางนี้ก็มีสถิติว่าอายุน้อยสุดที่ 41 ปี คือของซูบารุ รุ่น Impreza และที่มีแนวโน้มว่ากลุ่มเจนฯ X จะเป็นกลุ่มลูกค้าของแอคคอร์ด เพราะแอคคอร์ด 2 ประตู 30% ของลูกค้าทั้งหมดอายุน้อยกว่า 35 ปี

ด้วยเทรนด์ของลูกค้ากลุ่มนี้ทำให้ฮอนด้าตั้งเป้าว่า แอคคอร์ดรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดจะมียอดขายประมาณ 4 แสนคัน ภายใน 12 เดือนแรกที่เปิดตัว หลังจากที่ปี 2006 มียอดขาย 354,441 คัน และปี 2005 มียอดขาย 369,293 คัน

ใครจ่ายได้มากกว่ากัน (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ)
—————————————————————————————————–
รายการ GEN Y GEN X BOOMERS
อายุ 20-30 ปี อายุ 30-44 ปี อายุมากกว่า 44 ปี *
——————————————————————-
รายได้ต่อครัวเรือน 56,520 82,931 84,217
ราคารถที่พร้อมจ่าย 24,000 28,000 27,000
ราคารถพร้อมจ่ายต่อเดือน 400 450 418
รายจ่ายสำหรับรถต่อครัวเรือน 8.5% 6.5% 6.0%
มูลค่าซื้อรถ (พันล้านดอลล์) 22.89 65.10 128.70
—————————————————————————————————-
ที่มา : Strategic Vision 2007 Research
*บริษัทวิจัยบางแห่งกำหนดอายุแต่ละเจนเนอเรชั่นที่ต่างกัน

กลุ่มบูมเมอร์มีรายได้สูงสุด แต่พร้อมจ่ายซื้อรถในราคาที่ถูกว่ากลุ่มเจนฯ X และเมื่อคิดเป็นสัดส่วนที่พร้อมจ่ายสำหรับซื้อรถกลุ่มบูมเมอร์จ่ายแค่ 6% ถือว่าน้อยกว่าเจนฯ Y ที่จ่าย 8.5% เจนฯ X จ่าย 6.5% แต่ด้วยกลุ่มบูมเมอร์เป็นประชากรที่มีจำนวนมากที่สุด จึงยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของค่ายรถยนต์ เพราะมีพลังการซื้อถึง 128,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ