ฮัลโหลโฆษณา “มือถือ”

โทรศัพท์มือถือที่สหรัฐอเมริกา กำลังเป็นขุมทองจริงๆ สำหรับสินค้าบริการที่จะโฆษณา ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นตัวจริง โดยมีการคาดการณ์จากบริษัทวิจัย “ eMarketer” ว่ามูลค่าโฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือในปี 2011 จะสูงถึง 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่าปี 2007 ที่มีมูลค่า 900 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึงกว่า 5 เท่า

แนวโน้มในสหรัฐอเมริกา ยังส่งต่อให้เห็นทิศทางธุรกิจโฆษณาในยุโรปและเอเชีย เพราะผู้ใช้โทรศัพท์มือถือปัจจุบันไม่เพียงใช้เพื่อการโทรเข้าออกเท่านั้น แต่ยังใช้ส่งข้อความ SMS และดาวน์โหลดริงโทน ขณะเดียวกันเครื่องโทรศัพท์ก็พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “ไอโฟน” ที่เปิดตัวไปตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งหากพิจารณาจากรูปลักษณ์แล้วจะเห็นจอที่ใหญ่ขึ้น การออกแบบฟังก์ชันให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขณะที่นักโฆษณาทั้งหลาย ก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี “จีพีเอส” การบ่งบอกตำแหน่งของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้สามารถโฆษณาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ที่ลูกค้าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่หว่านยิงโฆษณาครอบคลุมลูกค้ากว้างเกินไป

ตัวอย่างเช่นธุรกิจฟาสต์ฟู้ด ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเด็กวัยรุ่น ที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวช่วงเที่ยงคืน ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดนั้นอาจเลือกส่งโฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือไปที่กลุ่มเด็กที่ชอบส่ง SMS หลายครั้งในแต่ละเดือน หรือเด็กที่จ่ายเงินเพื่อโหลดริงโทน “Death Cab For Cutie”